Semesterregistrering | Semesterstart - Student

Semesterregistrering

Semesterregistrering

Du må semesterregistrere deg hvert semester.

Frister

  • Høstsemesteret åpner for registrering 1. juni. Siste frist innen 1. september.
  • Vårsemesteret åpner for registrering 1. desember. Siste frist innen 1. februar.

Slik semesterregistrerer du deg

  1. Logg inn på Studentweb
  2. Start registreringen ved å følge veiledningen og klikk "fullfør"
  3. Kontroller at din kontaktinformasjon er korrekt

NB! I del 2 av semesterregistreringen, "Utdanningsplan", ligger vanligvis alle emner du skal ta klart. Ved noen tilfeller må du i tillegg velge emner selv, f.eks. i forbindelse med valgfag.

Hvorfor må du semesterregistrere deg?

  • Du får studentbevis og semesterkort etter du har semesterregistrert deg og betalt semesteravgiften.
  • Du må både ha betalt semesteravgiften og semesterregistrert deg for å få utbetalt lån fra Lånekassen.
  • Du mister din studierett dersom du ikke har betalt og semesterregistrert deg innen gjeldende frister.

Hva er semesterregistrering?