Semesteravgift | Semesterstart - Student

Semesteravgift

Semesteravgift

Du må betale semesteravgift hvert semester. Hva semesteravgiften består av, hvordan du finner din faktura og hvordan du kan eventuell be om refusjon finner du svar på her.

Husk å betale semesteravgiften hvert semester innen gjeldende frister. Semesteravgiften er for tiden i underkant av 1000,-. Eventuell materiellavgift kommer i tillegg. Se mer detaljer under "Hva består semesteravgiften av?" 

Her finner du oversikt over det du må gjøre for å bli klar til nytt semester.

Frister

 • Høstsemesteret: 1. september
 • Vårsemesteret: 1. februar

Hvor finner jeg min faktura? 

 • Fakturaen med betalingsinformasjon finner du normalt på Studentweb under fanen "Betaling."
 • Betal din faktura idet du har fullført din semesterregistrering.
 • Selve betalingen gjør du i nettbanken din.

Hvorfor må jeg betale semesteravgift?

 • Du mister din studierett dersom du ikke har betalt og semesterregistrert deg innen gjeldende frister.
 • Du må både ha betalt semesteravgiften og semesterregistrert deg for å få utbetalt lån fra Lånekassen.
 • Du får studentbevis og semesterkort etter du har semesterregistrert deg og betalt semesteravgiften.
 • Har du betalt semesteravgift til en annen studentsamskipnad?

  Selv om du er student ved flere institusjoner trenger du ikke å betale semesteravgift til mer enn én studentsamskipnad. Hvis du har betalt semesteravgift ved annen institusjon kan du sende oss dokumentasjon og vi frafaller kravet om SiO-avgift.

  Som dokumentasjon kan du ta en skjermdump fra betalingssiden i Studentweb. Du må sende dette minst en uke før betalingsfristen for at vi skal få registrert det i tide. Du kan sende det inn via kontaktskjema.

  SiO-avgiften utgjør bare en del av totalbeløpet i fakturaen. Faktura må betales innen fristen selv om SiO-avgiften blir frafalt.

  Vær oppmerksom på at du kan miste tilgang til SiO sine velferdstilbud (sio.no) hvis du ikke betaler SiO-avgiften.

 • Refusjon av semesteravgiften

  Du kan søke om refusjon av semesteravgiften i noen tilfeller, blant annet hvis

  • du har betalt for mye i avgift
  • du likevel ikke skal studere eller ta eksamen ved OsloMet
  • du har betalt semesteravgift til en annen studentsamskipnad inneværende semester

  Søk ved å fylle ut søknadsskjema for refusjon (.doc), og send via post eller lever til infosenteret ved ditt fakultet

  Siste frist for å søke om refusjon av semesteravgift er 15. september for høstsemesteret og 15. februar for vårsemesteret. Tilbakebetaling vil normalt skje innen 14 dager.

 • Hva består semesteravgiften av?

  Semesteravgiften består av SiO-avgift, kopiavgift, SAIH-tierne og en eventuell materiellavgift.

  SiO-avgiften er på 690 kroner per semester og er med på å finansiere velferdstilbudene fra Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Du må ha betalt SiO-avgiften for å kunne ta eksamen.

  Kopiavgift er på 220 kroner pr. semester for alle fulltidsstudenter, deltidsstudenter betaler 120 kroner pr. semester. Beløpet skal dekke en utskriftskvote på 20 kroner som den enkelte student får tildelt, samt dekke noen av OsloMet sine utgifter til Kopinor for bruk av opphavsrettslig beskytta materiale til studentene. Mer om hva Kopinor-avtalen innebærer finner du på Kopinor sine nettsider.

  SAIH-tierne er for tiden på 40 kr. per semester. SAIH-tierne er frivillig å betale, og hvis du ikke ønsker å betale dette trekker du fra 40 kr. på totalbeløpet på fakturaen din. Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH) jobber for akademisk frihet og tilgang til god utdanning for unge voksne. SAIH støtter 30 organisasjoner i 7 land i Latin-Amerika, Sørlige Afrika og Asia, som jobber med høyere utdanning- og opplæringsprosjekter. SAIH jobber også med politisk påvirkning i Norge og internasjonalt, for å bedre rammevilkårene for utdanning og utvikling globalt. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig og har FNs menneskerettighetserklæring som grunnlag for sitt arbeid. Les mer om SAIH-tierne på saih.no.

  Materiellavgift betales i enkelte studier på grunn av et større forbruk av materialer. Nøyaktig beløp for materiellavgiften finnes på studiesiden til hvert enkelt studieprogram. Universitetet tar forbehold om endring av satsene.

  Kopiavgiften og materiellpengene betales samtidig med resten av semesteravgiften og er inkludert på betalingsopplysningene.

 • Studieavgift og egenbetaling for visse studieprogrammer

  Egenbetaling for studieprogrammer kan forekomme i følgende tilfeller:

  • for kurs
  • for fag/emner som normalt ikke er del av studieprogram som fører fram til grad eller yrkesutdanning
  • for erfaringsbaserte mastergradsstudier
  • av studenter som fyller opp ledige plasser på studieprogram eller fag/emner som er oppdragsfinansiert

  Ytterligere informasjon om egenbetaling og studieavgift finner du her