Droppe til innhold

Semesterstart

Oversikt over hva du trenger å gjøre ved semesterstart

Brukerkonto og passord

Brukerkonto gir deg tilgang til OsloMets systemer som din Office365-pakke. Les mer om brukernavn, passord og PIN-kode

Digitalt studentbevis

Studentbevis og semesterkort får du som en app på smarttelefonen din etter du har semesterregistrert deg og betalt semesteravgiften.

Din timeplan

Du får tilgang på din personlig timeplan på student.oslomet.no fra dagen etter du har semesterregistrert deg. 

Dine emner i Canvas

Du får tilgang til dine emner i Canvas fra dagen etter du har semesterregistrert deg. 

Krav om egen pc

Det et krav at OsloMet-studenter må ha egen bærbar datamaskin.

Semesteravgift

Du må betale semesteravgiften hvert semester innen gjeldende frister. Fakturaen finner du normalt på Studentweb.

Her finner du informasjon om hva semesteravgiften består av eller hvordan du kan søke om refusjon av.

Semesterregistrering

Semesterregistrering betyr for de fleste studenter at du bekrefter din utdanningsplan på Studentweb og registrerer deg for det kommende semester.  Du semesterregistrere deg hvert semester.

Når du har semesterregistrert deg, får du tilgang på din personlig timeplan eller tilgang til dine emner i Canvas dagen etter.

Stipend og lån

Du kan søke Lånekassen om stipend og lån til dine studier ved OsloMet. Du må både ha betalt semesteravgiften og semesterregistrert deg for å få utbetalt lån fra Lånekassen.

 

Studentkort

Slik skaffer du deg og bruker studentkortet.

Studierett

Du må betale semesteravgiften og semesterregistrere deg via Studentweb for å beholde studieretten din. Dine rettigheter og plikter.