Studentkort | Semesterstart - Student

Studentkort

Studentkort

Slik skaffer du deg og bruker studentkortet.

Hva bruker jeg studentkortet til?

Du må alltid ha med deg studentkortet når du er på universitetets område. Det brukes som

  • nøkkelkort til rom med elektronisk lås
  • lånekort hos universitetets biblioteket
  • studentbevis (sammen med semesterkortet)
  • automatisk pålogging på printerne

Hvor får jeg det? (Husk å ta med legitimasjon!)

Det aller første kortet trenger du ikke bestille. Skal du ha kort for andre gang eller senere? Husk først å bestille kortet selv.

Studiested Pilestredet

Resepsjonen i Clara Holsts hus (Pilestredet 46) hverdager kl. 08:00-14:30. Fra 27. desember til og med 30. desember er åpningstidene 10:00-15:00.

Studiested Kjeller

Servicetorget (resepsjonen) hverdager kl. 14:00-15:00.

Generell informasjon

Når du skaffer deg studentkortet blir du fotografert. Bildet vil komme på studentkortet og OsloMet vil kun bruke det i forbindelse med undervisningsformål. Dersom du ikke ønsker bildet overført til andre systemer som OsloMet benytter, må du reservere deg mot dette i Studentweb (under "Min profil" og "Bildereservering på eksternt nett").

Mistet eller ødelagt kort?

Hvis du mister kortet må du snarest bestille et nytt kort selv, slik at det tapte sperres og ikke kan misbrukes. Kortet hentes på Kortsenteret i Pilestredet 46 eller på Servicetorget på Kjeller hvis du velger det.

Studentbevis

Studentkortet gjelder som studentbevis kun sammen med gyldig semesterkort eller digitalt studentbevis.

Tilgang til bygninger og rom

Studentkortet fungerer som nøkkelkort innenfor åpningstidene.

PIN-koden

På kveldstid og helgedager må du bruke PIN-kode for å komme inn i byggene. Pin-koden er de fire tallene du brukte til å opprette IT-kontoen. Du kan endre PIN-koden i "Studentweb."

  1. Hold kortet over tastaturet til det sier pip og lyset blinker. (Hvis det blinker grønt og du hører et klikk så er døra allerede åpen og koden trengs ikke.)
  2. Når leseren blinker orange taster du koden langsomt, uten hanske.
  3. Låsen er åpen når kortleseren blinker grønt. (Hvis døra likevel ikke lar seg åpne: Ring vekter på telefonnummer 40 911 000. Husk at det ofte er mulig å gå en annen vei.)

Ta kontakt

Ta kontakt

Kortsenteret

E-post :
Sted/Adresse :
Pilestredet 46
Tidspunkt/Åpningstid :
08:00 - 15:00