Hjelp til timeplaner | Verktøy og brukerstøtte - Student

Hjelp til timeplaner

Hjelp til timeplaner

Her finner du brukerveiledninger og informasjon om din personlige timeplan og timeplan for søkere.

Innhold på denne siden: 

Når kommer timeplanen for neste semester?

 • 1. desemberfor vårsemesteret 2021
 • 1. juni for høstsemesteret. 

Frister med mer er fastsatt i rutiner for timeplanlegging og retningslinjer for eksamens- og timeplanlegging.

Hvor finner jeg timeplanen?

Personlig timeplan

 • Du må semesterregistrere deg for å se din personlige timeplan. Om semesterregistrering.
 • Etter registrering får du din timeplan når du logger deg inn på student.oslomet.no. 
 • Ser ikke timeplan? Trykk på pilen i det blå feltet, som vist under. 

Bildet viser en pil til høyre av det blå feltet.

 

 

 

 

 

 

Den personlige timeplanen viser fellesundervisning på alle emnene du er oppmeldt i, og undervisning i de gruppene  og klassene du er meldt til.

Mangler det emner eller har du ingenting i timeplanen?
For en del studier må du være oppmeldt i grupper og klasser for å se timeplanen. Oppmelding i grupper og klasser kan skje tett opp mot studiestart for noen studieprogram og emner.

NB! Undervisning som foregår utenfor OsloMets lokaler (praksis, ekskursjoner, feltarbeid og lignende) vises ikke alltid i timeplanen. 

Bildet viser lenke til Min Side timeplan

Lenke til personlig timeplan på Min Side fra Canvas

Fra ditt dashboard i Canvas, finner du lenke til Min Side timeplanen. 

Trykk på "i OsloMet" i venstremeny. Øverst finner du en lenke til timeplanen på Min Side. 

Nåværende student

Før du har semesterregistrert deg, ser du kun timeplan for nåværende semester.

Timeplanen er sortert på fellesundervisning og gruppeundervisning.

Du skal vanligvis kun følge en gruppe per emne og du får beskjed om hvilken gruppe du skal følge etter at du har semesterregistrert deg. Merk at gruppefordeling kan skje tett opp mot studiestart for noen studieprogram og emner.

Ønsker å få timeplanen over i en annen kalender eller på mobil? 

Vi anbefaler ikke å bruke iCal løsninger. 

Ny student eller søker?

Når du ennå ikke har blitt student kan du søke opp studiet fra forsiden av student.oslomet.no. Da vil du se en foreløpig timeplan som viser de vanligste emene studenter på ditt studieprogram skal ta. 

Brukerveiledning

 • Gå til student.oslomet.no
 • Søk på navnet til studieprogrammet ditt og velg riktig program
 • Timelanen for programmet ligger på toppen av siden. 

Timeplanen viser all undervisningen samlet og kronologisk. Men du kan velge å se felles- og gruppeundervisning hver for seg (se bildene under). Du skal vanligvis kun følge en gruppe per emne og du får beskjed om hvilken gruppe du skal følge etter at du har semesterregistrert deg. Merk at gruppefordeling kan skje tett opp mot studiestart for noen studieprogram og emner.

Se timeplanen til flere valgfag, andre emner eller andre klasser og grupper

Vil du sjekke timeplan for diverse valgfag, andre emner, eller andre klasser og grupper, kan du sjekke emnetimeplanene i TP.

 1. Sjekk at du er på riktig semester (til høyre).
 2. Vet du emnekoden, skriver du det inn i feltet "velg emne".
  1. Hvis ikke du husker emnekoden, kan du klikke på ditt institutt. Du får listet opp alle emner. Hak av de det gjelder (du kan velge flere).
 3. Når du har timeplanen til emnet oppe, kan du trykke på "Legg til flere emner" rett under emnekoden, og taste inn emnekoden(e) du ønsker.
 4. Vi anbefaler at du velger "sorter etter kalenderuke" til høyre. Da blir det lettere å lese timeplanen. Eventuelt kan du velge "vis timeplan uke" (til høyre). I ukesvisningen, må du igjen sjekke årstall og velge hvor mange uker du vil se om gangen. 

Hva står i timeplanen?

Visningsvalg

MinSide timeplanen har flere mulige visninger:

 • Du kan velge om du vil se felles-og gruppeundervisning samlet (standard) eller hver for seg.
 • Du kan velge måneds-. ukes- og listevisning (listevisningen er standard).

Du kan selv bytte mellom visningsformene. 

På innloggede sidene (din personlige timeplan), får du felles- og gruppeundervisning samlet, men du kan fortsatt velge mellom måned-, uke- og listevisning. 

Hva skal stå i timeplanen?

Dette skal stå i timeplanen: 

 • Hvilken undervisning det gjelder: emnekode. 
 • Når undervisningen skjer: dato og tidspunkt.
 • Hvor undervisningen skjer:
  • internt: bygning og romkode.
  • eksternt:  oppmøtested kan stå i ressursfeltet eller tittel/tema feltet.

Under finner du et eksempel fra listevisningen i MinSide timeplanen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva kan stå i timeplanen i tillegg?

I tillegg kan det stå følgende informasjon (detaljer). Dette kommer opp når du trykker på en undervisningstime.

 • Navn på intern eller ekstern underviser
 • Tittel eller tema på undervisningen
 • En beskjed i ressursfeltet
 • Evt. informasjon om oppmøte i eksterne lokaler/ekskursjoner.

Din personlig timeplan på MinSide

I din personlig timeplan på MinSide, vil det i være en del lenker:

 • En lenke til din Canvas dashboard (OsloMets læringsplattform) i feltet ressurser.
 • Adressen til bygget er lenket opp til informasjon om bygget på nettsidene.
 • Romnummer er lenket opp til informasjon om rommet. Du kan finne informasjon om alle bygg og alle undervisningsrom på nettsidene våre
 • Finn rom: er en lenke til innendørsnavigasjonssystemet Mazemap, som viser hvor rommet ligger i bygget.
 • Navn på intern underviser er lenket opp til informasjon på nettsidene om ham/hun.

Informasjon om rommene

Du kan se informasjon om alle undervisningsrom - klasserom, auditorier og ikke minst grupperom. 

 1. Velg bygg
 2. Velg  rom

I informasjon om rom finner du: 

 • Basis informasjon om rommet som romtype, bygg, etasje og kapasitet.
 • Informasjon om adgang: trenger jeg nøkkel, adgangskort, slå en kode eller står rommet ulåst?
 • Lenke til MazeMap (der rommet er Mazemappet – altså som viser hvor rommet ligger i bygget og som kan guide deg enten på PC eller i app på mobilen).
 • Utstyrsliste: er det fast PC, lerret og prosjektor, mikrofoner?
 • Bilder av rommet.
MazeMap

Vi anebefaler alle studenter å ta i bruk MazeMap for å finne frem på campus. MazeMap viser hvor et rom ligger i et bygg. Du kan navigere mellom etasjenene på venstre side. 

MazeMap har også en app som kan identifisere hvor du står og føre deg til  riktig rom.

Kontakt oss

Kontakt oss

Mer om timeplanen

Mer om timeplanen

Her finner du relevante lenker for timeplan, informasjon om studiesteder, bygg og rom, samt booking av grupperom
Ressurser