Studentavtaler | Rettigheter og plikter - Student

Studentavtaler

Studentavtaler

Det finnes ingen bestemt lov som sikrer dine immaterielle rettigheter. Hovedprinsippet er derfor at du selv eier resultatene av bidraget ditt inn i forskningsprosjekter eller prosjektoppgaver, hvis ikke noe annet er avtalt.

OsloMet sine studentavtaler

Universitetet har fire ulike standardavtalemaler som du kan bruke og tilpasse din situasjon:

Du bør også ta en titt på dette:

Hvilken avtale skal du bruke?

1. "Jeg skal være med i et allerede igangsatt forskningsprosjekt ved OsloMet."

2. "Jeg skal være med i et allerede igangsatt forskningsprosjekt på OsloMet og mine innsamlede data skal benyttes av andre studenter."

3. "Jeg skal være med i et allerede igangsatt forskningsprosjekt på OsloMet i samarbeid med andre bedrifter/institusjoner, og bedriften/institusjonen har planer om å utnytte resultatene økonomisk."

4. "Jeg skal ha en praksisperiode ute i en bedrift."

5. "Jeg skal ha en praksisperiode ute i en bedrift, hvor jeg går inne i et allerede igangsatt prosjekt og skal skrive en prosjektoppgave."

6. "Jeg skal samarbeide med en stor bedrift/virksomhet og arbeider selvstendig på et eget prosjekt."

7. "Jeg skal samarbeide med en stor bedrift/virksomhet og går inn i et allerede etablert prosjekt."

8. "Jeg går inn på et studentsamarbeid med gründere på egenhånd, pro-bono, royalties."

9. "Jeg skal samarbeide med en mindre bedrift/virksomhet og studentprosjektet er mindre omfattende."

10. "Jeg inngår et samarbeid med en bedrift uten lønn og bedriften ønsker å kommersialisere."

11. "Jeg skal presentere arbeidet mitt på et møte med eksterne bedrifter/institusjoner eller andre, hvor det er viktig at informasjonen jeg gir er konfidensiell."

12. "Jeg får råd fra en virksomhet som jeg skal bruke til et studentprosjekt, men informasjonen jeg tar med meg videre er konfidensiell."