Problemstillinger knyttet til standardavtalemal | Studentavtaler | Rettigheter og plikter - Student

Problemstillinger knyttet til standardavtalemalene

Problemstillinger knyttet til standardavtalemalene

Du bør være spesielt oppmerksom på følgende punkter i standardavtalemalene.

Patent

Hvis det du skaper anses som en oppfinnelse og oppnår patent, etableres en enerett til næringsmessige og driftsmessige utnyttelser.

Hvis du har laget en patentbar oppfinnelse helt eller delvis i et arbeidsforhold (mottar lønn eller har/har hatt en sommerjobb), vil arbeidsgiveren din etter arbeidstakeroppfinnelsesloven kunne kreve retten til oppfinnelsen din helt eller delvis. Vurderingen blir da om oppfinnelsen ble gjort med basis i studiene eller arbeidsforholdet.

Godtgjørelse til deg som student

Hvis verdien av bedriftens bruk av oppgaveresultatene dine overstiger 100 000 kroner, skal du ha en rimelig andel eller godtgjørelse. Med dette menes inntekter etter at utgifter til rettighetssikring og kommersialisering er trukket fra.

Når godtgjørelsen din blir bestemt, skal det tas hensyn til verdien av oppfinnelsen eller resultatet, retten til bedriften og betydningen bedriften kan ha hatt for oppfinnelsen eller resultatet. Det er tatt utgangspunkt i arbeidstakeroppfinnelsesloven §7, slik at godtgjørelsen til studenter i utgangspunktet skal være lik som den ansatte ved bedriften får. På denne måten vil bedriftens fremtidige utgifter være forutsigbar hvis du ønsker å overta retten til oppfinnelsen eller resultatet.

Publisering

Du skal ha rett til å publisere din oppgave. Det kan allikevel være forhold hos bedriften du arbeider hos, eller innhold i oppgaven din som gjør at publiseringen må utsettes. Det er derfor tillatt å delvis eller helt utsette publiseringen, men du bør ikke avtale lengre utsettelse enn tre år. Hvis utsettelsen er lengre en dette, kan det som publiseres bli "gammelt nytt". Det kan også kollidere med prinsippet om offentliggjøring.

For å kunne utsette publisering av oppgaven din må det begrunnes godt.

Flere som har bidratt til resultatet

Hvis mer enn en person har bidratt til et resultat, vil rettighetene ligge i et sameie. Dette gjelder også hvis medeierne er ansatt ved universitetet, ansatt i en bedrift, er en medstudent eller en ekstern oppgaveveileder. Uttelling for andre typer bidrag må eventuelt sikres ved å gjøre en avtale med studenten om erverv av rettigheter, hvis tiltaket resulterer i en oppfinnelse eller at resultatet kan kommersialiseres.