Masterstudium i anestesisykepleie - Student

Studieoversikt Offentlig

StudentinformasjonMasterstudium i anestesisykepleie

Studiested
Studiepoeng
120
Kull/termin
Vår 2021
Omfang

Timeplan

Denne timeplanen viser bare foreløpig timeplan for første studieår (endringer kan fortsatt forekomme innen 01.07.) - logg inn for å se din timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Å være akutt og/eller kritisk syk

Emnekode MAABI4100
Studiepoeng 5.0

Studiestart vår 2020 - Masterstudium i anestesisykepleie

Studiestart vår 2020 - Masterstudium i anestesisykepleie

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Har du takket ja til studieplassen?

Du må svare på tilbud om studieplass innen fristen. Dette gjør du på SøknadsWeb. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte 6. januar

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din. Informasjon om tid og sted for oppmøte kommer under "Timeplan" øverst på denne siden i desember.

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du senest dagen før studiestart søke om utsatt studiestart. Søknaden sender du til infosenter-hv@oslomet.no og skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Sjekklisten for nye studenter finner du på våre sider om studiestart.

Timeplan

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under “timeplan” lenger oppe på siden. Timeplanen for vårsemesteret legges ut i løpet av desember.

1. semester går fra 6. januar til 19. juni 2020 med obligatorisk praksis i ukene 6-12 og 16-25.

2. semester går fra 10. august til 18. desember 2020 med obligatorisk praksis i ukene 34-39 og 44-49.

3. semester går fra 4. januar til 28. mai 2021 med obligatorisk praksis i ukene 8-12 og 17-21.

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav og eksamensform. Program- og emneplanene publiseres i desember. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Pensumlistene dine vil du finne i lenker i semesteroversikten øverst på denne siden innen studiestart og i læringsplattformen Canvas etter at du har fått pinkode og brukernavn. Husk at du må semesterregistrere deg for å få tilgang til dine emner i Canvas.

Vi anbefaler at du kommer raskt i gang med studiet, og du kan gjerne forberede deg ved å lese:

  • Beachey, W. (2017). Respiratory care anatomy and physiology: foundations for clinical practice. 4th edition. St.Louis: Elsevier

og

  • Hovind, I. L., (red.) (2011). Anestesisykepleie (2. utg.). Oslo: Akribe forlag.

Resten av pensumet du trenger vil vi gjennomgå ved oppstart på hvert emne.

Fritak for fag

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. Det er ikke mulig å søke om fritak før du har takket ja til studieplassen.

Du må levere politiattest

Ditt studium har praksis som krever at du leverer politiattest ved studiestart. Søk i god tid før studiestart, det kan ta flere uker å få utstedt politiattest. Les informasjonen om politiattest nøye og søk nå.

Sjekk om du må teste deg for tuberkulose og MRSA

For å kunne gå ut i praksis må du være smittefri for tuberkulose og MRSA. Dersom du har vært utsatt for smitterisiko må du få tatt prøve hos lege, og levere dokumentasjon til studieadministrasjonen før du kan starte praksisopplæring/klinisk undervisning.

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.oslomet.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis du ikke finner ut av det. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Studentweb lenke

Kontakt HV Pilestredet

Kontakt HV Pilestredet

Fakultet for helsevitenskap (HV)

Url :
Kontaktskjema for studenter

Infosenter HV

Telefon :
67 23 59 75
Sted/Adresse :
Pilestredet 32
Tidspunkt/Åpningstid :
Infosenteret er bemannet ukedager mellom kl. 11.00-15.00

Studieinfokontakt

Faglig kontakt