Masterstudium i helsevitenskap, spesialisering kreftsykepleie - Student

Study Overview Public

Masterstudium i helsevitenskap, spesialisering kreftsykepleie Study information

Location
Pilestredet, Oslo
Credits
60
Term
Spring 2024
Scope
Heltid

Schedule

This schedule only shows the preliminary schedule for the first study year - existing students may log in to view their schedule.

Schedule Portlet

The schedule for spring 2024 is not finished and changes may occur until December 1.

Course descriptions and curriculum

Palliasjon i teori og praksis

Subject code MAKREPRA30
Credits 20.0

Praksis i spesialisthelsetjenesten

Subject code MAKREPRA10
Credits 10.0

Program plan

Studiestart høst 2023

Studiestart høst 2023

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Obligatorisk oppmøte er 16. august 2021

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag, hvis ikke du møter mister du studieplassen din.

Klokkeslett og sted for oppmøte: Dette finner du i timeplanen lenger opp.

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com)

Husk å takke ja

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du på Søknadsweb. Gi beskjed til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Sjekklisten for nye studenter

Gå gjennom denne sjekklisten før studiestart.

Tilgang til OsloMet sine systemer

Du får tilsendt brukernavn, aktiveringspassord og pin-kode på e-post og SMS i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.

Etter du har fått dette må du aktivere brukerkontoen din, og 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no for å finne din personlige timeplan og snarveier til alle verktøy du trenger i din studiehverdag.

Syk første studiedag og fritak for fag

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi beskjed til ditt fakultet, Fakultet for helsevitenskap (HV). E-post sender du til infosenter-hv@oslomet.no. E-post skal inneholde: fullt navn, studium, dato og klokkeslett for når du kan møte.

Du kan søke om fritak for emner (godskrive emner) hvis du har bestått et lignende emne tidligere. Det er ikke mulig å søke om fritak før studiestart.

Du trenger ikke å søke om godskriving av OsloMet tidligere avlagte emner hvis de er beskrevet som fritaksgivende emner i emneplanen. De emnene, som er vist i emneplanene under «Emneoverlapp/vektingsreduksjon,» innpasses automatisk i din utdanningsplan. Studenter som eventuelt får godskrevet emner på studiets første trinn, kan dessverre ikke få gjennomført studiene raskere eller gjennomføre emner som hører til studiets andre trinn. Dette gjelder også de studentene som får godskrevet alle emnene fra første trinn.

Klasser, grupper og samlingsdatoer

Timeplaner blir publisert før studiestart.

Politiattest

Ditt studium har praksis som krever at du leverer politiattest ved studiestart. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder. Det finnes flere typer politiattest. Du finner informasjon om hvilken attest du skal levere i opptaksbrevet ditt.

Les informasjonen om politiattest nøye.

Tuberkulose og MRSA

For å kunne gå ut i praksis må du være smittefri for tuberkulose og MRSA.

Dersom du har vært utsatt for smitterisiko må du få tatt prøve hos lege og levere dokumentasjon til studieadministrasjonen før du kan starte praksisopplæring/klinisk undervisning.

Studentweb Public studieside

Studyinfo Contact

Contact HV Pilestredet

Faculty of Health Sciences (HV)

Url :
Kontaktskjema for studenter

Information center HV

Phone :
67 23 59 75
Place/Address :
Pilestredet 32
Time/Opening Hours :
The information center is open on weekdays between 10.00-11.30 and 12.00-14.00.
Holidays and vacations:
The information center is closed during holidays