Droppe til innhold

Eksamensresultater

Slik ber du om begrunnelse for karakter, klage på eksamen eller bestille karakterutskrift og vitnemål.
 
Eksamensresultatene dine finner du i Studentweb. Karakterer kunngjøres innen tre uker etter eksamen. 

 

Begrunnelse for karakter

Fremgangsmåte for å be om begrunnelse for en eksamenskarakter.

Klage på eksamen

Slik går du fram for å klage på en karakter eller formelle feil ved eksamen.

Karakterutskrift og vitnemål

Både endelig karakterutskrift og vitnemål blir automatisk tilsendt hvis du fullfører studiet ditt i henhold til normert studieprogresjon. Trenger du dokumentasjon på avlagte studiepoeng i løpet av studiet ditt, kan dette bestilles via Studentweb eller hentes via vitnemålsportalen.

Sensur og karaktersystem

Hvor og når du får eksamenskarakteren din, og beskrivelser av  karaktersystemet som brukes ved OsloMet. 

Dine rettigheter

Dine rettigheter på eksamen styres av både lover og forskrifter.

 

Eksamenskontoret Pilestredet

Eksamenskontoret Pilestredet

Telefon :
67 23 50 10
E-post :
Postadresse :
OsloMet – storbyuniversitetet, Seksjon for opptak og vurdering. Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tidspunkt/Åpningstid :
Eksamenskontoret er tilgjengelig på e-post. Telefonen er stengt inntil videre.

Sykmelding for eksamen, klage på karakter og søknad om tilrettelegging leveres til ditt fakultet.

Servicetorget Kjeller

Servicetorget er stengt inn til videre grunnet Corona epidemien. Ved behov for kontakt, bruk epost eller kontaktskjema (oslomet.no/om/kontakt).

chatbot-portlet