Eksamensresultater | Eksamen - Student

Eksamensresultater

Eksamensresultater

Eksamensresultatene dine finner du i Studentweb. Karakterer kunngjøres innen tre uker etter eksamen. Slik ber du om begrunnelse for karakter, klage på eksamen eller bestiller karakterutskrift og vitnemål.

Forbedring av karakter og endring av karakteruttrykk høsten 2020

Noen emner endrer karakterskala fra bokstavkarakter til Bestått/Ikke bestått

 • Dersom du går opp til eksamen for å forbedre karakter i et emne som nå har fått karaktertrykk endret til bestått/ikke bestått (Fra A-F ved tidligere eksamengjennomføringer) har du fortsatt mulighet for å gjøre det, men vær oppmerksom på at du må ta et aktivt valg etter sensur. Dersom du vil ha bestått/ikke bestått som gjeldende karakter på vitnemål og karakterutskrifter må du ta kontakt med studieadministrasjonen ved ditt fakultet.
 • Mange av emnene vil trolig fra våren 2021 gå tilbake til vurderingsuttrykk A-F. Da vil du ha mulighet til å ta opp igjen emnet med bokstavkarakter. 
 • For hver gang du tar opp igjen et emne bruker du ett eksamensforsøk.

Begrunnelse for karakter

Fremgangsmåte for å be om begrunnelse for en eksamenskarakter.

Klage på eksamen

Slik går du fram for å klage på en karakter eller formelle feil ved eksamen.

Karakterutskrift og vitnemål

Både endelig karakterutskrift og vitnemål blir automatisk tilsendt hvis du fullfører studiet ditt i henhold til normert studieprogresjon. Trenger du dokumentasjon på avlagte studiepoeng i løpet av studiet ditt, kan dette bestilles via Studentweb eller hentes via vitnemålsportalen.

Sensur og karaktersystem

Hvor og når du får eksamenskarakteren din, og beskrivelser av  karaktersystemet som brukes ved OsloMet. 

Dine rettigheter

Dine rettigheter på eksamen styres av både lover og forskrifter.

Trenger du hjelp med følgende, kontakter du fakultetet ditt:

 • Oppmelding til og avmelding fra eksamen
 • Muntlig og praktisk eksamen
 • Sykdom under eksamen
 • Sensur
 • Begrunnelse og klage på karakter
 • Karakterutskrift og vitnemål
 • Tilrettelegging av studiehverdagen
 • Henvendelser til fakultetet  ditt gjør du via kontaktskjema
 • Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis helseopplysninger.

Eksamenskontroret svarer på: 

Eksamenskontoret

Eksamenskontoret

Eksamenskontoret svarer på praktiske spørsmål om gjennomføring av skoleeksamen i Silurveien, tilrettelegging av eksamen og spørsmål knyttet til brukerstøtte vedrørende innlevering av eksamen i Inspera.

Sentralt eksamenskontor

Telefon :
67 23 50 10
E-post :
Postadresse :
OsloMet – storbyuniversitetet, Seksjon for opptak og vurdering. Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tidspunkt/Åpningstid :
Eksamenskontoret er tilgjengelig på e-post. Telefonen er kun åpen i høysesong.

Servicetorget Kjeller

Servicetorget Kjeller