Årsstudium i organisasjon og ledelse - Student

Studieoversikt Offentlig

Årsstudium i organisasjon og ledelse Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
60
Kull/termin
Vår 2024
Omfang
Heltid
Velkommen til OsloMet! Her kommer det du trenger å vite før og under studiestart.

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Timeplanen for høsten 2024 blir publisert 1. juni.

Emner og pensumlister

Ledelse, organisasjon og kommunikasjon

Emnekode BAL1200
Studiepoeng 15.0

Arbeidsrett

Emnekode BAL1300
Studiepoeng 15.0

Digital transformasjon, organisasjonsendring og endringsledelse

Emnekode BAL3000
Studiepoeng 15.0

Pedagogisk ledelse og ressursutvikling innenfor fasiltetsstyring

Emnekode BALV3700
Studiepoeng 15.0

Programplan

Studiestart 2024 - Årsstudium i organisasjon og ledelse

Obligatorisk oppmøte 13. august 2024

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om tid og sted i timeplanen øverst på denne siden. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com)

Husk å takke ja til studieplass

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Det gjør du i nettsøknaden i Søknadsweb. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, send en e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig og gi beskjed.

Alt om studiestart

Sjekk ut OsloMets studiestartside. Her finner du informasjon om arrangementer, fadderordning, studentliv osv. I tillegg finner du en sjekkliste før studiestart og svar på ofte stilte spørsmål.

Tilgang til OsloMet sine systemer

Du får tilsendt e-post med informasjon om aktivering av brukerkonto i ukene før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.

Bruk informasjonen for å aktivere brukerkontoen din. Husk at det kan ta noe tid før du får tilgang til alle systemer. Når du logger inn på student.oslomet.no finner du snarveier til verktøyene du trenger i studiehverdagen din. Etter at du er semesterregistrert vil du dessuten se din personlige timeplan i Outlook-kalenderen og på "min side" på student.oslomet.no. Da dukker også emnene dine opp i Canvas.

Les mer om brukerkonto, tilganger og PIN-kode.

Syk første dag

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Bruk kontaktskjema for å kontakte ditt fakultet (oslomet.no). Gi beskjed om:

  • Fullt navn

  • Studium

  • Dato for når du kan møte    

Fritak fra emner

Du kan søke om fritak fra emner eller eksamener hvis du har bestått tilsvarende emne tidligere. Du kan søke om fritak når du har fått tilbud om studieplass og har takket ja.

Undervisning

Tid og sted for undervisning blir  lagt ut i Timeplan lenger oppe på siden rundt 1. juni.

Studieinfokontakt

Kontakt oss