Årsstudium i dokumentasjonsforvaltning - Student

Studieoversikt Offentlig

Årsstudium i dokumentasjonsforvaltning Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
60
Kull/termin
Høst 2024
Omfang
Deltid
Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Dokumentasjonsforvaltning i teori og praksis

Emnekode DOK6000
Studiepoeng 15.0

Programplan

Studiestart høst 2024 - Årsstudium dokumentasjonsforvaltning

Obligatorisk oppmøte 27. august 2024

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om tid og sted i timeplanen øverst på denne siden. 
Hvis du ikke møter fysisk, eller digitalt, så mister du studieplassen din.

Selv om det er mulig å følge studiestarten digitalt, anbefaler vi at du møter opp fysisk for å bli kjent med medstudenter og undervisere.

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com)

Husk å takke ja til studieplass

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Det gjør du i nettsøknaden i Samordna opptak. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Samordna opptak (samordnaopptak.no) så fort som mulig og endre svaret ditt til nei

Alt om studiestart

Sjekk ut OsloMets studiestartside. Her finner du informasjon om arrangementer, fadderordning, studentliv osv. I tillegg finner du en sjekkliste før studiestart og svar på ofte stilte spørsmål.

Tilgang til OsloMet sine systemer

Du får tilsendt e-post med informasjon om aktivering av brukerkonto i ukene før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.

Bruk informasjonen for å aktivere brukerkontoen din. Husk at det kan ta noe tid før du får tilgang til alle systemer. Når du logger inn på student.oslomet.no finner du snarveier til verktøyene du trenger i studiehverdagen din. Etter at du er semesterregistrert vil du dessuten se din personlige timeplan i Outlook-kalenderen og på "min side" på student.oslomet.no. Da dukker også emnene dine opp i Canvas.

Les mer om brukerkonto, tilganger og PIN-kode.

Syk første dag

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Bruk kontaktskjema for å kontakte ditt fakultet (oslomet.no). Gi beskjed om:

  • Fullt navn

  • Studium

  • Dato for når du kan møte    

Fritak fra emner

Du kan søke om fritak fra emner eller eksamener hvis du har bestått tilsvarende emne tidligere. Du kan søke om fritak når du har fått tilbud om studieplass og har takket ja.

Undervisningstilbud høsten 2024

Oppstartsamling

  • 27. august (første studiedag – obligatorisk oppmøte)

  • 28. august

Webinar (digitale seminar)

  • 18. september

  • 16. oktober

  • 13. november

Frivillig digitalt seminar om arkiv- og saksbehandlerrollen i Nikita (sak- og arkivsystem)

  • enten 3. eller 4. oktober

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under Timeplan lenger oppe på siden.

Studentweb lenke

Kontakt oss

Kontakt oss

Mer om studiet