Årsstudium i informasjonsteknologi - Student

Studieoversikt Offentlig

Årsstudium i informasjonsteknologi Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet
Studiepoeng
60
Kull/termin
Høst 2023
Omfang
Heltid

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Interaksjonsdesign og Prototyping

Emnekode ADTS1600
Studiepoeng 10.0

Programmering

Emnekode DAPE1400
Studiepoeng 10.0

Webutvikling og inkluderende design

Emnekode DATA1200
Studiepoeng 5.0

Teknologi og samfunn for programmerere

Emnekode DATA1100
Studiepoeng 5.0

Programplan

IKKE RØR!

Studiestart for årsstudium i informasjonsteknologi - 2023

Obligatorisk oppmøte 15. august

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din. Du finner også informasjon om, tid og sted i timeplanen din øverst på denne siden. 

Vi møtes til felles studiestart i rom N002.107 (det store auditoriet) i Pilestredet 32 kl. 08:15. Du ønskes velkommen av instituttleder og erfarne studenter, får mye nyttig informasjon om å være student ved instituttet, ikke minst fra fadderstyret. Oppmøte er obligatorisk, registrering gjennomføres i auditoriet.

Kl. 15:00-16:00 er det felles velkomstseremoni og konsert på St. Hanshaugen for alle nye studenter.

Onsdag 16. august - fredag 18. august 2023:  Innovasjonscamp. Mer informasjon og program kommer.

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com)

Husk å takke ja til studieplassen

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden Samordna opptak. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Samordna opptak så fort som mulig og endre svaret ditt til nei. 

Sjekkliste for nye studenter

Gå gjennom sjekkliste før studiestart og finn svar på ofte stilte spørsmål om studiestart.

Tilgang til OsloMet sine systemer

Du får tilsendt informasjon om aktivering av IT-konto i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.

Etter du har fått dette må du aktivere IT-kontoen. Senest 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no. Her finner du din personlige timeplan og snarveier til verktøy du trenger i din studiehverdag. Da vil også timeplanen din dukke opp i Outlook-kalenderen din.

Syk første dag og fritak fra fag

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. E-post sender du til ditt fakultet og den skal inneholde:

  • Fullt navn

  • Studium

  • Dato og klokkeslett for når du kan møte

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. 

Det er ikke mulig å søke om fritak før studiestart.   

Klasser, grupper og samlingsdatoer

  • På ditt studium blir du delt inn i klasser fordelt på undervisning. Timeplanene varierer basert på hvilken klasse og gruppe du blir plassert i og du kan ikke vite nøyaktig timeplan før studiestart.

  • Timeplanen over viser all undervisning i emnet og du vil få beskjed ved studiestart hvilken undervisning som gjelder for deg.

Fadderordningen

Her finner du alle fadderprogrammene ved OsloMet. 

Hva er Innovation camp?

Institutt for informasjonsteknologi har fire bachelorprogrammer pluss et årsstudium. Innovation camp er vår felles, faglige introduksjon til studiet. Det er også en god måte å bli kjent med dine medstudenter.

Studenter deles i grupper og blir tildelt en erfaren student som mentor, og etterhvert avsløres årets utfordring. Det arrangeres workshops i innovasjonsprosesser med hjelp av Ungt entreprenørskap (ue.no) og i psykologisk trygghet i grupper med hjelp av Dale Carnegie (dalecarnegie.no). Til slutt trekkes de beste forslagene som blir bedt om å presentere for dommerne, som igjen kårer en vinner. 

Utfordringen kan løses konseptuelt med forståelse for teknologi, men uten programmeringskunnskap. I prosessen med løsning vil dere få et første møte med brukerforståelse, prototyping og interaksjonsdesign. Viktig kunnskap å ha med seg. For ingenting er så bortkastet som å utvikle perfekt kode ingen trenger eller vil bruke!

Innovation camp er ikke obligatorisk, men faglig nyttig og en mulighet til å bli kjent med andre studenter før dere de neste ukene skal danne egne grupper for å løse obligatoriske arbeidskrav.

Web-innholdvisning (Studiestartsinfo)

Studieinfokontakt

Kontakt oss om informasjonsteknologi