Årsstudium i informasjonsteknologi - Student

Studieoversikt Offentlig

Årsstudium i informasjonsteknologi Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet
Studiepoeng
60
Kull/termin
Vår 2023
Omfang
Heltid

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Timeplanen for våren 2023 er under arbeid. Den kan bli endret fram til 1. desember.

Emner og pensumlister

Webprogrammering

Emnekode DATA1700
Studiepoeng 10.0

Databaser

Emnekode DATA1500
Studiepoeng 10.0

Visualisering

Emnekode ADSE3200
Studiepoeng 10.0

Programplan

IKKE RØR!

Studiestart for årsstudium i informasjonsteknologi høsten 2022

Obligatorisk oppmøte 16. august

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om, tid og sted i timeplanen din øverst på denne siden.  Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

Studiestart er tirsdag 16. august kl. 08:15. Vi møtes i PH170, det største auditoriet i Pilestredet 35. 

Du ønskes velkommen av instituttleder Laurence Habib og erfarne studenter. Det blir mye nyttig informasjon om å være student ved instituttet og ikke minst fra fadderstyret. Oppmøte er obligatorisk og registrering gjennomføres i auditoriet.

Program første uka:

Det vil komme nyttig informasjon om "Innovasjons-camp". 

Fra onsdag til fredag får alle nye bachelor studenter introduksjon til hvordan man bryter opp komplekse problemer, idéstormer seg fram til løsninger, skaper god gruppedynamikk og presenterer en løsning. 
 
Se timeplanen for DATA1100 for detaljer om tid og sted (tp.educloud.no). 

Innovasjons-camp er ikke obligatorisk, men vil introdusere teknikker og arbeidsformer som vi vet er viktige gjennom studiet og ute i arbeidslivet.

Husk å takke ja til studieplassen

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden Samordna opptak. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Samordna opptak så fort som mulig og endre svaret ditt til nei. 

Sjekkliste for nye studenter   

Gå gjennom denne sjekklisten før studiestart.    

Tilgang til OsloMet sine systemer   

Du får tilsendt brukernavn, aktiveringspassord og pin-kode på e-post og SMS i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.     

Etter du har fått dette må du aktivere IT-kontoen. Senest 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no. Her finner du din personlige timeplan og snarveier til verktøy du trenger i din studiehverdag.    

Syk første dag og fritak fra fag

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. E-post sender du til ditt fakultet og den skal inneholde:

  • Fullt navn

  • Studium

  • Dato og klokkeslett for når du kan møte

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. 

Det er ikke mulig å søke om fritak før studiestart.   

Klasser, grupper og samlingsdatoer

  • På ditt studium blir du delt inn i klasser fordelt på undervisning. Timeplanene varierer basert på hvilken klasse og gruppe du blir plassert i og du kan ikke vite nøyaktig timeplan før studiestart.

  • Timeplanen over viser all undervisning i emnet og du vil få beskjed ved studiestart hvilken undervisning som gjelder for deg.

Fadderordningen

Her finner du alle fadderprogrammene ved OsloMet. 

Web-innholdvisning (Studiestartsinfo)

Studieinfokontakt

Kontakt oss om informasjonsteknologi