Videreutdanning - Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i skole, emne 1 - Student

Studieoversikt Offentlig

Videreutdanning - Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i skole, emne 1 Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
15
Kull/termin
Høst 2024
Omfang
Deltid
Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium. 

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i skole, emne 1

Emnekode PVUS6000
Studiepoeng 15.0

Programplan

Nyhet

Obligatorisk oppmøte 10. september 2024 

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om tid og sted i timeplanen øverst på denne siden. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din. 

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com) 

Husk å takke ja til studieplass 

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Det gjør du i nettsøknaden i Søknadsweb. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, send en e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig og gi beskjed. 

Alt om studiestart 

Sjekk ut OsloMets studiestartside. Her finner du informasjon om arrangementer, fadderordning, studentliv osv. I tillegg finner du en sjekkliste før studiestart og svar på ofte stilte spørsmål. 

 
Tilgang til OsloMet sine systemer  

Du får tilsendt e-post med informasjon om aktivering av IT-konto i ukene før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet infosenter-lui@oslomet.no 

Bruk informasjonen for å aktivere IT-kontoen din. Husk at det kan ta noe tid før du får tilgang til alle systemer. Når du logger inn på student.oslomet.no finner du snarveier til verktøyene du trenger i studiehverdagen din. Etter at du er semesterregistrert vil du dessuten se din personlige timeplan i Outlook-kalenderen og på "min side" på student.oslomet.no. Da dukker også emnene dine opp i Canvas. 

Les mer om IT-konto, tilganger og PIN-kode. 

Syk første dag og fritak fra emner 

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Bruk kontaktskjema for å kontakte ditt fakultet (oslomet.no). Gi beskjed om:  

  • Fullt navn  

  • Studium  

  • Dato for når du kan møte  

 
Samlingsdatoer 

Samlingsdatoer for høst 2024 er: 

10. September 

08. Oktober 

12. November  

10. Desember 

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under Timeplan lenger oppe på siden. 

Studentweb lenke

Studieinfokontakt

Kontakt oss