Videreutdanning - Norsk 1 for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet) - Student

Studieoversikt Offentlig

Videreutdanning - Norsk 1 for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet) Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
30 (15+15)
Kull/termin
Høst 2024
Omfang
Deltid

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Norsk 1 for trinn 5-10, emne 1

Emnekode KFKNU16100
Studiepoeng 15.0

Programplan

Nyhet

Studiestart for nye studenter høst 2024 - Videreutdanning i Norsk 1, 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Obligatorisk oppmøte første studiedag 

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om tid og sted i timeplanen din øverst på denne siden.

Husk å takke ja til studieplass

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden Søknadsweb. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Søknadsweb så fort som mulig og endre svaret ditt til nei.

Sjekklisten for nye studenter

Gå gjennom denne sjekklisten før studiestart.

Tilgang til OsloMet sine systemer    

Du får tilsendt brukernavn, aktiveringspassord og pin-kode på e-post og SMS i starten av august. Hvis du ikke har fått dette må du ta kontakt med ditt fakultet.      

Etter du har fått dette må du aktivere brukerkontoen din. 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no. Her finner du din personlige timeplan og snarveier til verktøy du trenger i din studiehverdag.

Syk første samlingsdag

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. E-post sender du til infosenter-lui@oslomet.no og fagansvarlig. E-posten skal inneholde:  

  • Fullt navn

  • Studium

  • Dato og klokkeslett for når du kan møte

Samlingsdatoer 

Tid og sted for undervisning første semester finner du under «Timeplan» lenger oppe på siden etter 1. juni.

Norsk 1 for 5.-10. trinn skal ha undervisning i 2 grupper:

Gruppe 1 i uker 35, 41 og 46

Gruppe 2 i uker 36, 42 og 47

Klassene fordeles så langt det lar seg gjøre ut fra geografi slik at flest mulig skal komme i klasse med deltakere fra samme skole/område. Vi har dessverre ikke kapasitet til å ta imot klasseønsker og det er heller ikke anledning til å bytte tildelt klasse.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er høst og vinterferie ved OsloMet.

Pensumpakker  

Bokhandelen Akademika kan på forhånd gjøre klar pensumpakker som skal faktureres arbeidsgiver, slik at det bare er å hente pakken på campus og signere på følgeseddelen. For å kunne gjøre dette trenger Akademika følgende opplysninger senest 1 uke før første samling på mail til frydenlund@akademika.no

  • Organisasjonsnummer og fakturaadresse til betaler, inkludert rekvisisjonsnummer dersom betaleren krever det.    

  • Navn på student som skal ha pakken.    

  • Hvilket studium man ønsker bøker til.      

Ønskes pakken tilsendt fraktfritt med faktura, trenger Akademika samme opplysninger, men senest innen 1. august.

Lurer du på noe?  

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.oslomet.no. Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Studentweb lenke

Studieinfokontakt

Kontakt oss