Informasjon om valgemner for master i helsevitenskap - Student

Statisk artikkel

Informasjon om valgemner og opptak enkeltemner -master i helsevitenskap, høstsemester 2024 og vårsemester 2025

Her finner du informasjon om emner du kan velge som student på master i helsevitenskap, og hvilke emner som er åpne for å søke seg inn på som enkeltemnestudent.

I løpet av studiet master i helsevitenskap skal du ha ett eller flere valgemner.

Fra og med høstsemesteret 2024 vil noen spesialiseringer ha periode for valgemner i sitt utdanningsløp på høstsemesteret, og noen vil ha periode for valgemner på vårsemesteret. Hvilket semester som gjelder for din spesialisering listes opp nedenfor. Der vil du også se hvilke emner som tilbys for høstsemesteret 2024 og vårsemesteret 2025.    

OBS! Fakultet for helsevitenskap vil hvert år vurdere hvilke valgemner som skal tilbys per semester og hvilke emner vil publiseres i forkant av valgemneperioden. Merk derfor at planen for hvilke emner som tilbys våren 2025 ikke er endelig og det kan bli endringer i antall emner som tilbys. Dette vil publiseres i løpet av høsten 2024.   

Det vil i tillegg til emnene som listes opp på denne nettsiden være en rekke emner som er valgbare emner fra de ulike spesialiseringene ved master i helsevitenskap. I tillegg vil det også være mulig å velge emner fra andre studieprogram og fakultet. Hvilke emner dette er vil bli lagt ut i Canvas. For eventuelt emnepåmelding til disse emnene ber vi deg kontakte oss via nettskjema informasjon om dette legges også ut i Canvas.   

OBS! Master i ernæringskompetanse for helsepersonell er en spesialisering som må velge 3 valgemner høsten 2024, men merk at dette er siste året det er krav om 3 valgemner.   

Valg av emner

Valg av emner foregår i perioden 03.06.24 kl. 09.00 til og med 14.06.24 kl. 23.59. Påmelding foregår via studentweb. Egne brukerveiledninger vil gjøres tilgjengelig via canvas.  

Enkeltemneopptak for eksterne uten studierett på Master i helsevitenskap

De emnene som er åpne for studenter uten studierett på master i helsevitenskap fremgår av liste nedenfor. Periode for opptak er 3. juni, 2024, med endelig søknadsfrist 1. august 2023. Du søker via søknadsweb. Det kan kun søkes på ett emne per semester.  Vi oppfordrer til å søke om opptak så raskt som mulig og helst før 1. juli.  

Detaljert informasjon om emnet du ønsker finner du ved å klikke på emnekode og emnenavn i oversikten nedenfor. 

For valgemner på master i helsevitenskap

 • Dersom et emne ikke får flere enn 20 påmeldte studenter, kan emnet avlyses jf. programplanen. Dersom dette skjer, vil du bli kontaktet og får tilbud om å melde deg på et av de andre emnene. 

 • Timeplan for emnene vil bli publisert ca. 1. juni. En spesialisering skal ha flere enn ett valgemne, og det er eget ansvar å sjekke om det lar seg kombinere å gjennomføre de valgte emnene.  

 • Emner høsten 2024: Påmelding via Studentweb

  Hvilke spesialiseringer som har valgemner

  • Spesialisering i Empowerment og helsefremmende arbeid 

  • Spesialisering i samfunnsernæring 

  • Spesialisering i ernæringskompetanse for helsepersonell 

  MAVIT4700 Mat, helse og bærekraft  

  • Antall studieplasser: 35 

  • Undervisningstype/studiested: Samlinger Campus Pilestredet, mulighet for digital deltakelse 

  • Undervisningsspråk: Engelsk 

  • Emneplan for MAVIT4700 

  MAVIT4800 Persontilpasset ernæring  

  Emnet er et valgemne for studenter på master i helsevitenskap.

  • Antall studieplasser MAVIT/MAFAR/HETEK: 35

  • Undervisningstype/studiested: Digital undervisning 

  • Undervisningsspråk: Norsk 

  • Emneplan for MAVIT4800 

  MAVIT5100 Helsekommunikasjon 

  Emnet tilbys også til studenter med opptak på master i farmasi og master i helseteknologi.

  • Antall studieplasser: 40 

  • Undervisningstype/studiested: Samling studiested Pilestredet 

  • Undervisningsspråk: Engelsk, men norsk hvis det ikke er noen engelsk-språklige studenter 

  • Emneplan for MAVIT5100 

  MAVIT5800 Innføring i kliniske studier for helsepersonell

  Emnet er et valgemne for studenter på master i helsevitenskap. I tillegg tilbys emnet eksternt.

  • Antall studieplasser MAVIT/MAFAR/HETEK: 15

  • Antall studieplasser enkeltemneopptak: 20

  • Undervisningstype/studiested: Digitalt 

  • Undervisningsspråk: Norsk 

  • Emneplan for MAVIT5800 

  • Lenke til søknadsweb for enkeltemneopptak 

  VSHSO6000 Seksuelle overgrep – forebygging, avdekking og oppfølging

  Emnet tilbys både eksternt, og til studenter med opptak på master i farmasi og master i helseteknologi.

  • Antall studieplasser studenter opptak master HV: 35

  • Antall studieplasser enkeltemneopptak: 15

  • Undervisningstype/studiested: Digitalt 

  • Undervisningsspråk: Norsk 

  • Emneplan for VSHSO6000 

  • Lenke til søknadsweb for enkeltemneopptak 

  HETEK4300 Bakteriologi og antimikrobiell resistens

  Emnet tilbys både eksternt, og til studenter med opptak på master i farmasi og master i helseteknologi 

  • Antall studieplasser studenter med opptak master HV: 20

  • Antall studieplasser enkeltemneopptak: 12

  • Undervisningstype/studiested: både digitalt og samlingsbasert 

  • Undervisningsspråk: Norsk 

  • Emneplan for HETEK4300 

  • Lenke til søknadsweb for enkeltemneopptak 

  MAVIT4600 Veiledning

  • Antall studieplasser: 30

  • Undervisningstype/studiested: Samlingsbasert med tilstedeværelse studiested Kjeller

  • Undervisningsspråk: Norsk

  • Emneplan for MAVIT4600

  MAFAR4100 Innovasjon i helse

  • Antall studieplasser: 10 

  • Undervisningstype/studiested: Samlingsbasert med tilstedeværelse studiested Pilestredet 

  • Undervisningsspråk: Engelsk, men norsk hvis det ikke er noen engelskspråklige studenter 

  • Emneplan for MAFAR4100

 • Emner våren 2025: Påmelding via Studentweb

  Hvilke emner som går og antall studieplasser per emne blir annonsert ut i løpet av høstsemesteret 2024. 

  Hvilke spesialiseringer som har valgemner

  • Spesialisering i ergoterapi 

  • Spesialisering i fysioterapi for barn 

  • Spesialisering i fysioterapi for eldre 

  • Spesialisering i fysioterapi for muskelskjeletthelse 

  • spesialisering i rehabilitering og habilitering 

  • spesialisering i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling 

  MAVIT4900 Livskvalitet 

  • Antall studieplasser: 30 

  • Undervisningstype/studiested: Samlingsbasert med tilstedeværelse studiested Pilestredet 

  • Undervisningsspråk: Norsk 

  MAVIT5300 Kunnskapstranslasjon - Når forskning blir til praksis

  Emnet tilbys også til studenter med opptak på master i farmasi og master i helseteknologi 

  • Antall studieplasser studenter opptak master HV:  

  • Antall studieplasser enkeltemneopptak: 

  • Undervisningstype/studiested: digital/Samling campus Pilestredet  

  • Undervisningsspråk: Norsk 

  • Emneplan for MAVIT5300 

  MAVIT5500 Ungdom og helse 

  • Antall studieplasser: 

  • Undervisningstype/studiested: Samlingsbasert studiested Pilestredet 

  • Undervisningsspråk: Norsk 

  • Emneplan for MAVIT5500 

  MAVIT5600 Fysisk aktivitet og trening i et livsløp med spesielt fokus på aldring 

  • Antall studieplasser: 

  • Undervisningstype/studiested: Samlingsbasert fysisk på campus Pilestredet  

  • Undervisningsspråk: Norsk 

  • Emneplan for MAVIT5600 

  MAVIT5700 Smerte – multidimensjonal vurdering og helsefaglig tiltak 

  • Antall studieplasser: 

  • Undervisningstype/studiested: Samlingsbasert på studiested Pilestredet (2 uker) 

  • Undervisningsspråk: Engelsk, men norsk hvis det ikke er noen engelsk-språklige studenter 

  • Emneplan for MAVIT5700