Informasjon om valgemner for master i helsevitenskap - Student

Statisk artikkel

Informasjon om valgemner for master i helsevitenskap

Her finner du informasjon om emner du kan velge som student på master i helsevitenskap.

Er du ikke student på dette masterprogrammet, men ønsker å ta enkeltemne? Se vår studieoversikt (oslomet.no).

I løpet av studiet master i helsevitenskap skal du ha ett eller flere valgemner. I programplanen for din spesialisering ser du om du må ta ett eller flere emner. Det er mulig å velge flere enn ett emner selv om du ikke trenger det i din studieplan, men da må du selv sjekke at emnene ikke kolliderer i timeplan og eksamensgjennomføring.

Valgemner som blir tilbudt høstsemesteret 2023 finner du nedenfor. Påmelding til emner styres etter "førstemann til mølla"-prinsippet. Hvis emnet du søker på er fullt, må du velge et annet ledig emne.

Merk! Vi tilbyr ikke valgemner vårsemesteret 2024 da ingen spesialiseringer har obligatoriske valgemner i sin studieplan våren 2024.

Valg av emner

Valg av emner foregår i perioden 20.03.23 kl. 09.00 til og med 24.03.23 kl. 00.00. De fleste emner velger du via studentweb, men noen har imidlertid påmelding via nettskjema. I listen nedenfor ser du hvilke emner som velges hvor. Egne brukerveiledninger blir lagt ut i Canvas.

For valgemner på master i helsevitenskap

 • I løpet av påmeldingsperioden kan du endre søknaden helt frem til fristen for påmelding går ut.
 • Du kan kun endre søknaden dersom det er ledig kapasitet på emnet.
 • Dersom emnet du søker plass på blir fullt, må du velge et annet emne der det fortsatt er ledig kapasitet. Du får da beskjed om at emnet er fullt ved påmeldingstidspunkt.
 • Ønsker du å stå på venteliste? Informasjon om påmelding til venteliste vil bli gitt via Canvas etter perioden for å melde seg på valgemner. 
 • Dersom et emne har færre enn 10 påmeldte studenter, kan emnet avlyses jf. programplanen. Dersom et emne avlyses vil du bli kontaktet og få tilbud om å melde deg på et av de andre valgemnene.
 • Timeplan for emnene vil bli publisert ca. 1. juni. En spesialisering skal ha flere enn ett valgemne, og du må selv sjekke om det lar seg kombinere å gjennomføre de valgte emnene. Ta kontakt med studieadministrasjonen via kontaktskjema til Fakultet for helsevitenskap. Dersom du må endre på ønsket valgemne. Vi vil finne andre løsninger for de enkeltstudentene dette gjelder.
 • Studenter som går på spesialisering i ernæringskompetanse for helsepersonell vil få tilgang til eget nettskjema for påmelding til emner spesielt tilrettelagt for digital gjennomføring. Studenter på ernæringskompetanse for helsepersonell som ønsker og kan ta ikke-digitale emner har mulighet for å velge sammen med alle andre i perioden for valgemner.

Timeplanen vil være tilgjengelig ca. 1. juni.

 • Emner høsten 2023: Påmelding via Studentweb

  MAFAR4100 Innovasjon i helse, 10 stp

  • Antall studieplasser: 10
  • Undervisningstype/studiested: Samlingsbasert med tilstedeværelse studiested Pilestredet
  • Undervisningsspråk: Engelsk, men norsk hvis det ikke er noen engelskspråklige studenter
  • Emneplan for MARFAR4100

  MAVIT4400 Klinisk nevrofysiolog

  Emnet tilbys både eksternt, og til studenter med opptak på master i farmasi.

  • Antall studieplasser MAVIT: 12
  • Antall studieplasser MAFAR: 13
  • Antall studieplasser enkeltemneopptak: 10
  • Undervisningstype/studiested: Delvis digital/fysisk med undervisning på både Campus Pilestredet og OUS. 
  • Undervisningsspråk: norsk
  • Emneplan for MAVIT4400
  • Lenke til søknadsweb for enkeltemneopptak (åpner 1. juni)

  MAVIT4600 Veiledning

  • Antall studieplasser: 30
  • Undervisningstype/studiested: Samlingsbasert med tilstedeværelse studiested Kjeller
  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Emneplan for MAVIT4600

  MAVIT4700 Mat, helse og bærekraft 

  • Antall studieplasser: 30 (9 plasser reservert MAERN)
  • Undervisningstype/studiested: Samlinger Campus Pilestredet, mulighet for digital deltakelse
  • Undervisningsspråk: Engelsk
  • Emneplan for MAVIT4700

  MAVIT4800 Persontilpasset ernæring 

  Emnet tilbys også til studenter med opptak på master i farmasi.

  • Antall studieplasser MAVIT: 30 (9 plasser reservert MAERN)
  • Antall studieplasser MAFAR: 13
  • Undervisningstype/studiested: Digital undervisning
  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Emneplan for MAVIT4800

  MAVIT4900 Livskvalitet

  • Antall studieplasser: 30
  • Undervisningstype/studiested: Samlingsbasert med tilstedeværelse studiested Pilestredet
  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Emneplan for MAVIT4900

  MAVIT5100 Helsekommunikasjon

  • Antall studieplasser: 40
  • Undervisningstype/studiested: Samling studiested Pilestredet
  • Undervisningsspråk: Engelsk, men norsk hvis det ikke er noen engelskspråklige studenter
  • Emneplan for MAVIT5100

  MAVIT5300 Kunnskapstranslasjon - Når forskning blir til praksis

  Emnet tilbys også til studenter med opptak på master i farmasi.

  • Antall studieplasser MAVIT: 20
  • Antall studieplasser MAFAR: 10
  • Undervisningstype/studiested: Digital/samling studiested Pilestredet
  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Emneplan for MAVIT5300

  MAVIT5500 Ungdom og helse

  • Antall studieplasser: 30
  • Undervisningstype/studiested: Samlingsbasert studiested Pilestredet
  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Emneplan for MAVIT5500

  MAVIT5600 Fysisk aktivitet og trening i et livsløp med spesielt fokus på aldring

  • Antall studieplasser: 30
  • Undervisningstype/studiested: Samlingsbasert fysisk på studiested Pilestredet
  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Emneplan for MAVIT5600

  MAVIT5700 Smerte – multidimensjonal vurdering og helsefaglig tiltak

  • Antall studieplasser: 30
  • Undervisningstype/studiested: Samlingsbasert på studiested Pilestredet (2 uker)
  • Undervisningsspråk: Engelsk, men norsk hvis det ikke er noen engelskspråklige studenter
  • Emneplan for MAVIT5700

  MAVIT5800 Innføring i kliniske studier for helsepersonell

  Emnet tilbys både eksternt, og til studenter med opptak på master i farmasi.

  • Antall studieplasser MAVIT: 12
  • Antall studieplasser MAFAR: 3
  • Antall studieplasser enkeltemneopptak: 20
  • Undervisningstype/studiested: Digitalt
  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Emneplan for MAVIT5800
  • Lenke til søknadsweb for enkeltemneopptak (åpner 1. juni)

  MAEMP4100 Folkehelse, empowerment og helsefremmende arbeid

  • Antall studieplasser: 10
  • Undervisningstype/studiested: Fysisk studiested Kjeller
  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Emneplan for MAEMP4100

  MAHAB4100 Mestring og medvirkning i (re)habiliteringsprosessen

  • Antall studieplasser: 5
  • Undervisningstype/studiested: To samlinger på 3-4 dager/digitalt Pilestredet
  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Emneplan for MAHAB4100

  MAPSY4400 Migrantbefolkningens helse og velferd

  • Antall studieplasser: 15
  • Undervisningstype/studiested: Fysisk undervisning, Campus Pilestredet
  • Undervisningsspråk: Engelsk
  • Emneplan for MAPSY4400
 • Emner høsten 2023: Påmelding via nettskjema - nettskjema er tilgjengelig i Canvas

  MSLV4200 Samarbeid og samarbeidsledelse, 10 stp.

  • Antall studieplasser: 10
  • Undervisningstype/studiested: Pilestredet
  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Forkunnskapskrav: Ingen – emnet tilhører fakultet for samfunnsvitenskap og master i ledelse
  • Emneplan for MSLV4200

  MAKRE4100 Sykepleie og behandling til pasienter med kreft

  • Antall studieplasser:
  • Undervisningstype/studiested: Pilestredet
  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Forkunnskapskrav: Autorisasjon som sykepleier
  • Emneplan for MAKRE4100

  MAERN4100 Energi og næringsstoffer

  • Antall studieplasser: 10
  • Undervisningstype/studiested: digital undervisning
  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Forkunnskapskrav: Autorisasjon som helsepersonell
  • Emneplan for MAERN4100

  MERG4100 Kunnskapsgrunnlaget for aktivitet og deltagelse

  • Antall studieplasser: 5

  • Undervisningstype/studiested: Pilestredet

  • Undervisningsspråk: Norsk

  • Forkunnskapskrav: Autorisasjon som ergoterapeut

  • Emneplan for MERG4100

  MAMUS4100 Fysioterapi for muskelskjelettskader, sykdommer og plager – del 1

  • Antall studieplasser: 5

  • Undervisningstype/studiested: Pilestredet

  • Undervisningsspråk: Norsk

  • Forkunnskapskrav: Autorisasjon som fysioterapeut

  • Emneplan for MAMUS4100

  MAELD4100 Fysioterapi for hjemmeboende eldre personer

  • Antall studieplasser: 5

  • Undervisningstype/studiested: Pilestredet

  • Undervisningsspråk: Norsk

  • Forkunnskapskrav: Autorisasjon som fysioterapeut

  • Emneplan for MAELD4100

  MABU4100 Fysioterapi for barn og unge – del 1

  • Antall studieplasser: 5

  • Undervisningstype/studiested: Pilestredet

  • Undervisningsspråk: Norsk

  • Forkunnskapskrav: Autorisasjon som fysioterapeut

  • Emneplan for MABU4100