Informasjon om valgemner for master i helsevitenskap - Student

Statisk artikkel

Informasjon om valgemner for master i helsevitenskap

Her finner du informasjon om emner du kan velge som student på master i helsevitenskap.

I løpet av studiet skal du ha ett eller flere valgemner. Du kan velge emner fra 28.02.22 kl. 10.00 og frem til 19.03.22 kl. 24.00. Hvilke emner som tilbys høstsemesteret 2022 finner du nedenfor. Påmelding til emner styres etter først til mølla-prinsippet. Dersom emnet du ønsker er fullt, må du velge et annet ledig emne.

Detaljert informasjon om emnet finner du ved å klikke på emnekode og emnenavn i oversikten nedenfor.

 • I løpet av påmeldingsperioden kan du endre hvilket emne du melder deg på helt frem til fristen for påmelding går ut. Dette avhenger av ledig kapasitet på emnet.
 • Dersom emnet du primært ønsker blir fullt, må du velge et annet emne. Du kan ta kontakt via kontaktskjema (oslomet.no) og be om å stå på venteliste.
 • Dersom et emne ikke får flere enn fem påmeldte studenter, kan emnet avlyses jf. programplanen. Dersom dette skjer, vil du bli kontaktet og får tilbud om å melde deg på et av de andre emnene.
 • Alle foreslåtte perioder og antall uker for undervisning er tentative, og for enkelte emner inkluderer ukene eksamensgjennomføring. For andre emner vil eksamensdato først være avklart i forbindelse med timeplankunngjøringen. De fleste emnene krever også arbeid mellom timeplanlagt undervisning.

Timeplanen for høsten 2022 vil være tilgjengelig ca. 1. juni.

 • Emner høsten 2022: Påmelding via Studentweb

  MAFAR4100 Innovasjon i helse, 10 stp

  • Antall studieplasser: 23
  • Undervisningstype/studiested: Samlingsbasert med tilstedeværelse studiested Pilestredet
  • Foreslått periode undervisning (med forbehold): Uke 33, 35, 37, 41, 42, 45
  • Undervisningsspråk: Engelsk, men norsk hvis det ikke er noen engelskspråklige studenter
  • Emneplan for MARFAR4100

  MAVIT4600 Veiledning

  • Antall studieplasser: 30
  • Undervisningstype/studiested: Samlingsbasert med tilstedeværelse studiested Kjeller
  • Foreslått periode undervisning (med forbehold): Uke 41, 42 og 45, 46, 47
  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Emneplan for MAVIT4600

  MAVIT4700 Mat, helse og bærekraft 

  • Antall studieplasser: 30
  • Undervisningstype/studiested: Samlinger Campus Pilestredet, mulighet for digital deltakelse
  • Foreslått periode undervisning (med forbehold): Uke 33, 34, 41, 42, 46, 47
  • Undervisningsspråk: Engelsk
  • Emneplan for MAVIT4700

  MAVIT4800 Persontilpasset ernæring 

  • Antall studieplasser: 30
  • Undervisningstype/studiested: Digital undervisning
  • Foreslått periode undervisning (med forbehold): Uke 45, 48, 50, 51 (eksamen)
  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Emneplan for MAVIT4800

  MAVIT4900 Livskvalitet

  • Antall studieplasser: 30
  • Undervisningstype/studiested: Samlingsbasert med tilstedeværelse studiested Pilestredet
  • Foreslått periode undervisning (med forbehold): Uke 46, 47
  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Emneplan for MAVIT4900

  MAVIT5100 Helsekommunikasjon

  • Antall studieplasser: 30
  • Undervisningstype/studiested: Samling studiested Pilestredet/digital
  • Foreslått periode undervisning (med forbehold): Uke 41, 42
  • Undervisningsspråk: Engelsk, men norsk hvis det ikke er noen engelsk-språklige studenter
  • Emneplan for MAVIT5100

  MAVIT5200 Migrantbefolkningens helse og velferd

  • Antall studieplasser: 30 
  • Undervisningstype/studiested: Hybrid undervisning - størst fokus på fysisk tilstedeværelse
  • Foreslått periode undervisning (med forbehold): Uke 45, 46, 47
  • Undervisningsspråk: Engelsk
  • Emneplan for MAVIT5200

  MAVIT5300 Kunnskapstranslasjon - Når forskning blir til praksis 

  • Antall studieplasser: 30
  • Undervisningstype/studiested: Samling campus Pilestredet over tre-fire dager, resten vil foregå digitalt  
  • Foreslått periode undervisning (med forbehold): Uke 34, 42
  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Emneplan for MAVIT5300

  MAVIT5400 Samvalg og allianse

  • Antall studieplasser: 20
  • Undervisningstype/studiested: Samlingsbasert studiested Pilestredet (2–3 dager) 
  • Foreslått periode undervisning (med forbehold): Uke 41, 46
  • Undervisningsspråk: Engelsk, men norsk hvis det ikke er noen engelsk-språklige studenter
  • Emneplan for MAVIT5400

  MAVIT5500 Ungdom og helse

  • Antall studieplasser: 30
  • Undervisningstype/studiested: Samlingsbasert studiested Pilestredet
  • Foreslått periode undervisning (med forbehold): Uke 41, 46
  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Emneplan for MAVIT5500

  MAVIT5600 Fysisk aktivitet og trening i et livsløp med spesielt fokus på aldring

  • Antall studieplasser: 30
  • Undervisningstype/studiested: Samlingsbasert/digitalt (3 dager fysisk og 2 dager digitalt per uke)
  • Foreslått periode undervisning (med forbehold): Uke 41, 46
  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Emneplan for MAVIT5600

  MAVIT5700 Smerte – multidimensjonal vurdering og helsefaglig tiltak

  • Antall studieplasser: 30
  • Undervisningstype/studiested: Samlingsbasert på studiested Pilestredet
  • Foreslått periode undervisning (med forbehold): Uke 41, 46
  • Undervisningsspråk: Engelsk, men norsk hvis det ikke er noen engelsk-språklige studenter
  • Emneplan for MAVIT5700

  MAEMP4100 Folkehelse, empowerment og helsefremmende arbeid

  • Antall studieplasser: 10
  • Undervisningstype/studiested: Kjeller
  • Foreslått periode undervisning (med forbehold): Uke 33, 34, 41, 42, 47
  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Emneplan for MAEMP4100

  MAHAB4100 Mestring og medvirkning i (re)habiliteringsprosessen

  • Antall studieplasser: 5
  • Undervisningstype/studiested: To samlinger på 3-4 dager/digitalt Pilestredet
  • Foreslått periode undervisning (med forbehold): Uke 34, 41
  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Emneplan for MAHAB4100
 • Emner høsten 2022: Påmelding via nettskjema - nettskjema er tilgjengelig i Canvas

  MSLV4200 Samarbeid og samarbeidsledelse, 10 stp.

  • Antall studieplasser: 10
  • Undervisningstype/studiested: Pilestredet
  • Foreslått periode undervisning (med forbehold):
  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Forkunnskapskrav: Ingen – emnet tilhører fakultet for samfunnsvitenskap og master i ledelse
  • Emneplan for MSLV4200

  MAKRE4100 Sykepleie og behandling til pasienter med kreft

  • Antall studieplasser: 10
  • Undervisningstype/studiested: Pilestredet
  • Foreslått periode undervisning (med forbehold):
  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Forkunnskapskrav: Autorisasjon som sykepleier
  • Emneplan for MAKRE4100

  MAERN4100 Energi og næringsstoffer

  • Antall studieplasser: 10
  • Undervisningstype/studiested: digital undervisning
  • Foreslått periode undervisning (med forbehold):
  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Forkunnskapskrav: Autorisasjon som helsepersonell
  • Emneplan for MAERN4100