APN

Profesjonshøjskolen UCN DK ALBORG02

Utveksling for Bachelorstudium i sykepleie
Sted

Danmark

Antall plasser
Fra dette studiet: 3
Skolepenger

Nei

Undervisningsspråk / arbeidsspråk
Dansk, Engelsk

Om studiestedet

Hvordan søker jeg?

Det er viktig at du leser nøye gjennom informasjonen før du søker.

Hva kan jeg studere ved Profesjonshøjskolen UCN DK ALBORG02?

Du begynner semesteret i Norge med å møte din veileder for bacheloroppgaven, og starter arbeidet med denne. Resten av semesteret tilbringer du i Aalborg.

Første del av semesteret vies praksis og teoriundervisning i regi av UCN. Du skal følge deres praksisperiode innen psykiatri, og noe teoriundervisning tilknyttet dette. UCN fokuserer i denne praksisperioden på tverrprofesjonelt arbeid og situasjonsbestemt kommunikasjon. Studiepoeng utstedes av UCN og erstatter OsloMet-emnet "Sykepleie til mennesker med psykiske lidelser".

​Du skal etter planen bli ved UCN hele semesteret, men siste del av semesteret vies arbeid med bacheloroppgaven. Denne skal leveres til OsloMet og du vil få veiledning online. Du skal fortrinnsvis skrive med studenter som utveksler samme sted, eller alene.

Språkkrav

Dansk (B1)
Engelsk (B2)

Dersom du skal følge emner på et skandinavisk språk OG har et skandinavisk språk som morsmål (norsk, svensk, dansk), er det ingen krav til dokumentasjon av språkkunnskaper. Har du et annet morsmål, eller er usikker på din egen språkforståelse i et annet skandinaviske språk?

Erasmus+ Online Language Support (OLS) tilbyr en gratis språktest online. Du kan ta testen for å kartlegge hvilket nivå du er på i det språket du skal følge undervisning eller praksis på. Etter å ha tatt testen, kan du også få tilgang til et digitalt språkkurs.

Les mer om testen og språkkrav på Erasmus+-avtaler  

 

Når kan jeg reise og hvor lenge kan jeg studere?

Du kan reise hit i ditt 6. semester. Du reiser ut hele semesteret, som ved UCN varer fra ca. starten av februar ut juni. Du begynner semesteret i Norge med å møte din veileder for bacheloroppgaven, og starter arbeidet med denne. Deretter reiser du til UCN hvor første del av semesteret vies praksis og teoriundervisning i regi av UCN, og siste del av semesteret vies selvstendig arbeid med bacheloroppgaven.

Merk at det kan hende UCN ikke kan utstede din karakterutskrift fra dem før etter sommeren, og at det i så fall vil føre til forsinkelser før vi kan innpasse studiepoengene og utstede ditt vitnemål fra OsloMet - som du trenger for å få din autorisasjon. Du må altså være forberedt på at utveksling til UCN i sjette semester kan føre til forsinkelser før du får din autorisasjon.

Må jeg betale skolepenger?

Nei. Vi har noen gratisplasser tilgjengelig gjennom Erasmus+-programmet. Drar du på utveksling hit, får du dessuten Erasmus+-stipend. Selv om du ikke må betale skolepenger, må du regne med at det kan komme andre utgifter.  Les mer om kostnader og finansiering

 

Har du noen spørsmål?

Det tas forbehold om endringer i satser og krav