Finansiering | Utveksling - Student

Finansiering

template.back.to.overview Finansiering

Hva koster det å reise på utveksling? Du må regne med en del utgifter du ikke ville hatt om du ble værende i Norge, men det finnes også mange støtteordninger. Her finner du det meste av det du trenger å vite om kostnader og finansiering.

Faste utgifter som bolig og mat trenger ikke å være dyrt. Mange land har lavere priser enn Norge og da vil studielånet kunne rekke langt. Men det finnes selvsagt også byer og land som det er dyrere å bo i. Du bør derfor være bevisst på kostnadsnivået i landet du skal til før du tar et valg om hvor du vil studere.  I tillegg til kostnadene ved det å bo et sted, er det noen tilleggsutgifter du må påregne.

De forskjellige finansieringsmulighetene utelukker ikke nødvendigvis hverandre. Du kan få støtte fra både Lånekassen og Erasmus+ stipend om du er kvalifisert til begge.

 • Utgifter du må regne med

  Skolepenger

  Ved noen av utvekslingsstedene betaler du ingen skolepenger. Når du leter frem studiesteder kan du krysse av for å kun hente frem studiesteder som ikke krever skolepenger.  I de aller fleste tilfellene der du må betale skolepenger kan du søke om lån og stipend hos lånekassen for å dekke disse. Informasjon om skolepenger finner du på OsloMets nettside om studiestedet.

  Forsikring

  Alle som reiser ut må ha reiseforsikring  i tillegg til dekning via Folketrygden. Vi anbefaler at du sammenligner både priser og hva reiseforsikringen dekker før du velger den som er rett for deg. Les mer om forsikring.

  Visum

  Du må regne med noe utgifter til å søke om visum om du skal til land utenfor Europa. Du bør kontakte landets ambassade for å få mer informasjon om pris. Les mer om visum.

  Reise

  Du kan få noe reisestøtte fra Lånekassa om du skal til land utenfor Norden. Summen du kan få avhenger av hvor du skal. Er du Erasmus+-student kan du få et tilleggsstipend om du reiser grønt!

  Reisevaksiner

  Om du må ta vaksiner må du regne med utgifter til det. SiO Helse tilbyr rimelige reisevaksine (sio.no).

  Les mer om vaksiner

  Bolig

  Som med andre faste utgifter vil boligkostnader variere. Om du leier ut boligen din mens du er ute, vil du kunne holde kostnadene ganske lave. Også du som bor i SiO-bolig kan fremleie til andre studenter (sio.no), om du får godkjenning fra SiO først. 

 • Lånekassen

  Til opphold som varer mer enn fire uker kan du søke om å få:

  • basisstøtte
  • skolepengestøtte
  • reisestøtte
  • månedlig tilleggsstipend i maksimalt 10 måneder for alle som skal til Brasil, India, Kina, Sør-Afrika, Japan eller Sør-Korea.

  Les mer på Lånekassens nettsider (lanekassen.no).

  Språkkurs med støtte fra Lånekassen

  Dersom du skal studere ved en institusjon som har et annet undervisningsspråk enn engelsk, kan du få stipend til et forberedende språkkurs. Språkkurset må være på minst fire uker med minimum 15 undervisningstimer per uke. Kurset må tas i forkant av studiet. Du finner mer informasjon på våre nettsider om praktiske forberedelser før oppholdet, og på Lånekassens nettside om språkstipend (lankassen.no).

  Når kan jeg søke?

  Du kan først søke lån og stipend hos Lånekassen når OsloMet har forhåndsgodkjent deg som utvekslingsstudent. OsloMet benytter FS (Felles Studentsystem) til dette og Lånekassen vil hente ut den nødvendige dokumentasjonen fra FS.

  • Dersom du skal på utveksling i vårsemesteret, kan du søke lån og stipend tidligst 1. desember.
  • Skal du på utveksling i høstsemesteret, kan du søke lån og stipend tidligst 1. juni.

  Hvordan søke støtte hos Lånekassen (lanekassen.no).

 • Erasmus+

  Erasmus+ er EUs program for utdanningssamarbeid i Europa.

  Som Erasmus+-student slipper du å betale skolepenger. Du får et stipend, tar en online språktest, og kan få tilbud om gratis språkkurs.

  Les mer om Erasmus+ stipend

 • Nordplus

  Nordplus-stipendet er for studenter som skal studere i Danmark, Finland, Sverige, Island, Færøyene, Grønland, Estland, Latvia, Litauen, og Åland.

  Utvekslingen foregår mellom fagmiljøer (sentre, institutter eller fakulteter) som har inngått Nordplus-avtaler seg imellom innenfor et faglig nettverk. Dine valgmuligheter avhenger av hvilke nettverk ditt fagmiljø er med i.

  Du kan få et reisestipend på 330/660 € avhengig av hvilket land du skal til, og et månedlig stipend på 200 €.

  Informasjon om hvordan du kan få stipendene og hvilke krav som stilles får du fra internasjonal koordinator ved ditt fakultet.

  Les mer om Nordplus (nordplusonline.org).

 • Andre stipendordninger

 • Stipend for grønnere reiser

  Søk ekstra stipend når du velger grønt.

Kontaktpunkter utveksling

Kontaktpunkter utveksling

Kontaktpunkt utveksling ved HV

Kontaktpunkt utveksling ved LUI

Kontaktpunkt utveksling ved TKD

Institutt MEK

E-post :
Url :
Sissel Moen Lykaas

Institutt BE – bachelor-program

E-post :
Url :
Tollak Landa

Institutt BE – masterprogram

E-post :
Url :
Sigurd Storm

Institutt IT – bachelorprogram

E-post :
Url :
Marzieh Qaitouri

Institutt IT – ACIT

E-post :
Url :
Karlijn Hillekens

Institutt for estetiske fag

E-post :
Url :
Elisabeth Schjønsby

Institutt for produktdesign

E-post :
Url :
Oscar-Torjus Utaaker

Kontaktpunkt utveksling ved SAM