APN

Tanga International Competence Center

Utveksling for Bachelorstudium i sykepleie
Sted

Tanga City, Tanzania

Antall plasser
Fra dette studiet: 24
Skolepenger

Ja

Undervisningsspråk / arbeidsspråk
Engelsk

Om studiestedet

Hvordan søker jeg?

Det er viktig at du leser nøye gjennom informasjonen før du søker.

Hva kan jeg studere ved Tanga International Competence Center?

Hvis du utveksler til TICC skal du delta i en praksisperiode innen helsefremmende og forebyggende arbeid. Du vil være innom forskjellige "programmer" som tilnærmer seg dette på forskjellige måter. Du er normalt innom blant annet skolehelsetjenesten, sykehjem og helsesenter. Du kan lese mer om TICC sine programmer her (ticc.org).

Etter en dag i praksis vil du normalt reise tilbake til TICC, for refleksjon og arbeid med teoretiske oppgaver. Det er også inne på TICC sitt område du vil bo, hovedsakelig sammen med studenter fra OsloMet og andre norske universiteter og høgskoler.

Utveksling til TICC er i forbindelse med emnet Folkehelse i et globalt perspektiv (SYK2850) som arrangeres av OsloMet. Det vil si at du skal følge læringsutbyttene, eksamen osv. beskrevet i dette emnet. Studiepoengene utstedes av OsloMet, og du vil ha en veileder som følger deg opp online underveis i perioden – i tillegg til veiledningen du får lokalt.

Språkkrav

Engelsk

Det stilles ingen formelle krav til språkkunnskap, men vi anbefaler at du har god språklig forståelse før du reiser på utveksling.

Når kan jeg reise og hvor lenge kan jeg studere?

Du kan reise hit i ditt 4. semester.

Du begynner semesteret med praksis i Norge. Denne praksisperioden vil være noe «komprimert» - altså at du gjennomfører den på kortere tid enn normalt. Deretter deltar du i teoriemnet Technology and Society sammen med studenter fra andre fagområder og andre sykepleiestudenter som skal på utveksling.

Du reiser deretter til TICC i Tanga for en utvekslingsperiode på tre måneder.

Må jeg betale skolepenger?

Det koster ca. 600 USD i skolepenger for et opphold på 3 måneder. I tilleg må du regne med at det kommer andre utgifter. Les mer om kostnader og finansiering 

Har du noen spørsmål?

Det tas forbehold om endringer i satser og krav