EPN

DAVE3710 Akademisk Engelsk Emneplan

Engelsk emnenavn
Academic English
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - energi og miljø i bygg / Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg / Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - bioteknologi og kjemi / Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studentene skal utvikle skriftlige og muntlige ferdigheter i engelsk slik at de kan kommunisere i teknologiske og akademiske situasjoner og kontekster som er relevante for nåverende og videre utdanning og framtidig yrke.

Valgemnet igangsettes forutsatt at det er et tilstrekkelig antall studenter som velger emnet.

Forkunnskapskrav

Engelsk språk fra videregående eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten kan på engelsk:

 • beskrive teknologens arbeid innenfor et valgt teknologiområde,
 • beskrive forskning og utvikling innenfor et valgt teknologiområde,
 • forklare retoriske virkemidler og argumentasjon.

Ferdigheter

Studenten kan på engelsk:

 • bruke korrekt terminologi innenfor teknologirelaterte emner generelt og innenfor et valgt fagområde spesielt,
 • presentere teknologi og relaterte prosesser,
 • utforme og skrive tekniske og akademiske tekster på engelsk i tråd med internasjonale konvensjoner og uttrykksmåte,
 • finne relevante kunnskapskilder, vurdere kvaliteten på kilder og refererer til kilder i henhold til etablerte standarder,
 • bruke muntlig engelsk i faglige diskusjoner.

Generell kompetanse

Studenten kan på engelsk:

 • kommunisere skriftlig og muntlig kontekster som er relevante for nåverende og videre utdanning og framtidig yrke,
 • tilpasse egen muntlig og skriftlig kommunikasjon til mottaker, situasjon og formål,
 • planlegge og gjennomføre skriftlige prosjektarbeid alene eller sammen med andre.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, skriftlige og muntlige øvelser inklusive presentasjoner og diskusjoner. Studentene vil arbeide dels individuelt og dels i grupper.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • To muntlige presentasjoner framført til avtalt tid.
 • Minst 80% oppmøte.

Vurdering og eksamen

Eksamensform: Mappevurdering, med følgende mappekrav:

 • to skriftlige individuelle arbeid
 • et skriftlig gruppearbeid utført av grupper på 2-5 personer

Mappevurdering gis en helhetlig vurdering med én karakter.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig

Emneansvarlig

Evelyn Eika