Nyheter - Student

Nyhetportlet

Tre studenter sitter og prater med hverandre utenfor en bygning.

Søk midler fra den gode studentopplevelsen!

Er du student og har ideer til hvordan studentenes psykososiale læringsmiljø kan bli bedre? Da bør du søke om penger fra Den gode studentopplevelsen! Søknadsfristen er 1. september 2022.

Prioriterer psykososiale læringsmiljøtiltak 

Høsten 2022 vil Den gode studentopplevelsen prioritere søknader som bidrar til bedring av det psykososiale læringsmiljøet for studentene ved OsloMet. Og hvem forstår behovene og hva som treffer studentene best – enn studentene selv? 

Det psykososiale læringsmiljøet består av en rekke faktorer. Det gjelder blant annet forhold som kan ha innvirkning på studentenes gjennomføringsevne, og opplevelse av trivsel og helse. Andre faktorer som har stor innvirkning er gode møteplasser, sosiale aktiviteter, medbestemmelse, respekt og åpenhet.

– DGS ønsker å bidra til at studentene har et psykososialt læringsmiljø som fremmer trivsel og læring, og vi ønsker at studentene selv kommer med gode idéer til dette, sier Hjerpaasen.

Bakgrunnen for at programmet fokuserer på det psykososiale læringsmiljøet, er at flere studentundersøkelser, som Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT), over tid er dyster lesning med tanke på studentenes psykososiale forhold knyttet til studiesituasjonen. Pandemien de siste årene har forsterket denne tendensen ytterligere.

– Den gode studentopplevelsen, styringsgruppen og studentene selv, har derfor vært tydelige på at dette bør være et prioritert område i år, sier Kari Hjerpaasen.

Søknadsskjema og søknadsprosess

Studenter kan gjerne søke sammen med andre for eksempel undervisere, linjeforening, medstudenter eller studenter fra andre utdanninger.  

Studenter som får midler gjennom Den gode studentopplevelsen vil få hjelp fra programkontoret til rapportering og styringsdokumenter.   

Det er fullt mulig å kombinere studier og jobb med et prosjekt, eller jobbe med prosjektet på heltid. Studenter kan søke om midler til lønn i prosjektperioden, og omfanget av arbeidet defineres av søker.  

Gjennom prosjektperioden vil du få nyttig kunnskap og erfaring om prosjektledelse som du kan ta med videre i arbeidslivet. 

Prosjekter og tiltak som bevilges midler må kunne starte opp innen utgangen av oktober 2022. 

Se en kort film om Den gode studentopplevelsen.

Søknadsskjema og mer informasjon finner du her.

Informasjonsmøter  

Vi inviterer alle studenter som vurdere å søke om midler til et åpent informasjonsmøte om søknad og søknadsprosessen: 

  • 13. juni kl. 16.00-17.00, Pilestredet 46, KK-senteret rom PA357
  • 25. august kl. 17.00-18.00, Pilestredet 46, KK-lounge 

Programmet tilbyr også sparring og veiledning i forbindelse med søknadsprosessen.  
Ta kontakt på studentopplevelse@oslomet.no dersom du har spørsmål eller ønsker veiledning.

Les mer