Droppe til innhold

Nyheter

Illustrasjonsbilde

Bilde fra Institutt for bygg- og energiteknikk

Sivilingeniørutdanning i energi og miljø i bygg

Nå kan du bli sivilingeniør på masterstudiet i energi og miljø i bygg på OsloMet – storbyuniversitetet.

Fagsammensetningen og opptakskravene er nylig tilpasset kravene til tittelen sivilingeniør.

– Vi har gjort dette etter et sterkt ønske fra bachelorstudenter som ønsker sivilingeniørtittel uten å måtte dra til NTNU, sier studieleder Heidi Liavåg, som håper dette kan bidra til økt rekruttering til studiet.

– Sivilingeniørtittelen gir ytterligere motivasjon til å søke på masterstudiet, og er et incentiv til å fortsette på master etter bachelor, sier Jonathan Lundblad, leder for ingeniørstudentenes organisasjon ved OsloMet, Oslo Tekniker Samfund.

Les mer på oslomet.no: Sivilingeniørutdanning i energi og miljø i bygg 

chatbot-portlet