Droppe til innhold

Nyheter

Bil i landskap

Foto: Rowan Heuvel, Unsplash

Rimelig trafikkopplæring til LUI-studenter

Er du student ved fakultet LUI og planlegger å ta kjøretimer? Studenter ved Trafikklærerutdanningen trenger elever.

Studentene ved Trafikklærerutdanningen har praksis ved trafikkskoler. I den forbindelse kan de tilby studenter ved OsloMet trafikkopplæring til en rimeligere pris. Tilbudet gjelder i første omgang studenter fra Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Du kan få:

  • Ordinære kjøretimer der praksisveileder er med i bilen for å veilede studentene etter timen. Disse timene kan tilbys til redusert pris etter avtale med praksisskolen.
  • Obligatoriske kurs der trafikklærerstudentene underviser. Disse kursene kan tilbys til redusert pris etter avtale med praksisskolen.
  • Ordinære kjøretimer der trafikklærerstudentene underviser deg uten praksisveileder i bilen. Disse timene er gratis.

Avtale med én trafikkskole

Tilbudet gis kun til studenter fra OsloMet som trenger full trafikkopplæring. Avtale om timepris for timer med trafikklærer i bilen og obligatorisk undervisning inngås med den gjeldende trafikkskole, og det er en forutsetning for tilbudet er at all obligatorisk opplæring gjennomføres ved den aktuelle trafikkskolen.

Undervisningen kan også innimellom foregå med ordinære trafikklærere. Da betales full pris.

Tidspunkter

Du kan få time mandager, tirsdag, onsdager og torsdager. Førsteårsstudentene underviser onsdager og torsdager, andreårsstudentene underviser mandager og tirsdager. Timene foregår i tidsrommet 9.00-15.00.

Ventetid

Det kan være en del ventetid, da dette er et populært tilbud som mange ønsker å delta i. Vær også oppmerksom på at i perioder der behovet for kjøreelever er mindre, kan ventetiden bli lengre. I eksamens- og prosjektperioder kan det gå lengre tid mellom hver kjøretime.

Du kan ikke forvente å få plass ved en trafikkskole i Oslo sentrum eller i nærheten av ditt bosted.

Kontakt

Er du interessert i tilbudet eller ønsker mer informasjon? Ta kontakt med faglærerne på trafikklærerutdanningen:

I e-posten må du oppgi navn, adresse, telefonnummer, personnummer og e-postadresse. Da vil du bli satt på venteliste.

chatbot-portlet