Droppe til innhold

Nyheter

Bilde fra eksperimentet

Fra eksperimentet, der klokken skal stilles inn på mobilen

Forskningsartikkel av bachelorstudenter

Alarmklokke med urskive er raskest å stille inn på mobilen, viser forskning av studenter i anvendt datateknologi.

Studentene på bachelorstudiet i anvendt datateknologi utforsket to grensesnitt for innstilling av alarmen på Android smarttelefoner, et med scrollbare tall og et med urskive.

De skrev en forskningsartikkel med analyse av funnene de fikk, med gjennomgang og kvalitetssikring fra professor Frode Eika Sandnes, som har ønsket at studentene skulle løse oppgaver som lignet på reell forskning, og introdusert dem for teknikker for hvordan det skulle gjøres hvis de skulle være forskere på området.

Artikkelen ble antatt i posterkategorien til konferansen NordiCHI, nordisk forum for menneske-maskin-interaksjon på OsloMet i oktober 2018, der tre av studentene var til stede.

Les mer på de eksterne nettsidene