Droppe til innhold

Nyheter

Bli med bak overskriftene!

Illustrasjonsbilde avisoverskrifter

Bli med bak overskriftene!

Vi inviterer alle OsloMet-studenter til å søke om å delta i første runde av Bak overskriftene.

Bak overskriftene er et tverrfaglig prosjekt med en redaksjon som vurderer helsepåstander i media, og publiserer vurderingene som egne nyhetssaker.

Redaksjonen skal identifisere og vurdere påstander i norske massemedier - nyheter, sosiale medier, blogger, reklame - og publisere vurderingene som egne nyhetssaker på en egen nettside. Hovedmålet er å hjelpe alle OsloMet-studenter å lære seg ferdighetene du trenger for å vurdere påstander om helsetiltak - "mirakelkurer", medisinske og teknologiske "gjennombrudd", treningsprogram, slankekurer og "supermat", "naturlige" og alternative behandlinger, med mer.

Hva får jeg ut av å bli med?

Som deltaker vil du oppnå verdifulle ferdigheter innen kritisk tenkning om helseinformasjon, som du ikke nødvendigvis får i vanlig undervisning. Denne kompetansen er overførbar fra å vurdere helsepåstander, til å vurdere påstander innen andre fag, som miljø og teknologi. Dette har akademisk, profesjonell og praktisk verdi, fordi du må kritisk vurdere informasjon om tiltak for å gjøre det godt i studiet og arbeidslivet, og for å ta gode valg.

Andre goder ved å delta er:

  • attest, og unike tilskudd til din CV og portefølje/publikasjonsliste,
  • utvidet, tverrprofesjonelt nettverk,
  • mulighet for å bidra til en konferanse.

Hva innebærer det for meg å bli med?

Les på bloggen om hva det innebærer å delta

Kan jeg bli med?

Alle som studerer ved OsloMet i vårsemesteret 2019 oppfordres til å søke. Redaksjonen skal bestå av åtte studenter fra forskjellige fag og fakultet. Du behøver ikke ha relevant erfaring. Det viktigste er at du er motivert og samarbeidsvillig, og at du forplikter deg til å bruke den nødvendige tiden. Redaksjonen fylles fortløpende, så det lønner seg å søke raskt.

Hvordan søker jeg om å bli med?

For å søke om å delta, fyll ut dette korte skjemaet så snart som mulig

Søknadsskjema Bak overskriftene

Du trenger ikke stille til intervju, men det kan hende vi sender oppfølgingsspørsmål.

Hvem står bak prosjektet?

Initiativtaker er Fakultet for helsevitenskap. Partnere er Fakultet for samfunnsvitenskap ved institutt for journalistikk, og Fakultet for teknologi, kunst og design, ved institutt for informasjonsteknologi (IT). Prosjektet utvikles av en arbeidsgruppe med studenter og ansatte fra forskjellige helsefag, journalistikk, informasjonsteknologi, design og arkiv, bibliotek- og informasjonsfag.

Spørsmål?

Har du spørsmål? Ta kontakt med prosjektleder Matt Oxman: maox@oslomet.no

chatbot-portlet