Droppe til innhold

Nyheter

En mannlig student klemmer en kvinnelig medstudent

29 % av studentene har psykiske plager

Mange OsloMet-studenter opplever psykiske symptomplager og eksamensangst ifølge SHOT-undersøkelsen.Undersøkelsen viser også at 86 prosent opplever å bli godt mottatt på sitt studieprogram.

I februar sendte Studentsamskipnadene i samarbeid med Folkehelseinstituttet ut Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2018. Nå har resultatene kommet, og dette er hovedfunnene for OsloMet: 

  • 29 prosent av OsloMet-studenter har alvorlige psykiske symptomplager. Dette er omtrent som landsgjennomsnittet. (27 prosent) 
  • 29 prosent av OsloMet-studenter føler seg ensomme ofte eller svært ofte. Dette er omtrent som landsgjennomsnittet. (30 prosent) 
  • 47 prosent av OsloMet-studenter har opplevd eksamensangst.  
  • Over 86 prosent av studentene ved OsloMet har opplevd å bli godt mottatt på sitt studieprogram.  
  • 77 prosent av studentene ved OsloMet er med på fadderordningen. Dette er en økning fra 71 prosent i 2014. Men den generelle opplevelsen av fadderordningen scorer litt dårligere enn landsgjennomsnittet.  
  • OsloMet-studentene stryker mindre på eksamen enn de gjorde i 2014.  
  • 23 prosent av OsloMet-studenter har vært utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering. Dette er omtrent det samme som landsgjennomsnittet (24 prosent) og gjelder både på og utenfor studiested. Flertallet oppgir at de har blitt trakassert av noen utenfor utdanningsinstitusjonen. 
  • Færre OsloMet-studenter synes det drikkes for mye i studentmiljøet nå, sammenlignet med i 2014.     

Trenger mer treffsikre tiltak 

- Med denne undersøkelsen gir SiO og Folkehelseinstituttet oss et svært viktig grunnlag for å få økt kjennskap til studentenes helse og trivsel og spesielt hva vi kan bli bedre på, sier Nina Waaler, prorektor for utdanning ved OsloMet.  

- Først og fremst er det viktig å anerkjenne at SHoT-undersøkelsen viser at de aller fleste studenter har det bra. Likevel ser vi at det er flere områder vi må være ekstra oppmerksomme på, sier Waaler.  

Undersøkelsen viser at psykiske symptomplager, ensomhet og eksamensangst fortsatt er noe som preger studentgruppen.  

- Vi som institusjon, sammen med resten av sektoren, må arbeide med for å finne gode og treffsikre tiltak, sier Waaler. 

- Jeg ønsker at vi raskt setter i gang et arbeid for å forstå mer om årsakene til at en så pass stor andel av våre studenter opplever psykiske plager. Dette vil være viktig med tanke på hvilke nye tiltak vi skal sette inn, sier Waaler. 

Positive endringer

Siden forrige SHoT-undersøkelse i 2014 deltar flere studenter ved fadderordningen ved OsloMet, mens færre stryker på eksamen. Det er også flere som føler seg godt mottatt på studieprogrammet, i tillegg til at det er færre studenter som synes det drikkes for mye i studentmiljøet.  

- Det er bra at vi ser flere positive endringer siden forrige undersøkelse i 2014. Vi har mye å være stolte av på OsloMet. Vi har siden forrige SHoT-undersøkelse blant annet doblet antallet foreninger, jobbet målrettet med fadderordning og studiestart og fått på plass både Studentombud og et eget Studenthus, sier Waaler.  

- Vi samarbeider meget godt med studentene våre. Sammen fortsetter vi dette viktige arbeidet for å sikre at enda flere studenter skal trives og få den støtten de trenger, sier Waaler.

Se hele den nasjonale rapporten her.

Slik kan du få hjelp

OsloMet har flere tilbud til deg når du trenger noen å snakke med. Vi har tid og taushetsplikt. 

Lurer du på hvilke valg og muligheter du har, du trenger å snakke med noen om gleder eller sorger, trenger tilrettelegging, synes studiene er utfordrende eller vil vite hvilke rettigheter du har som student.

Du kan si i fra til OsloMet dersom det er noe i studiehverdagen du mener trenger en forbedring eller hvis du opplever trakassering eller andre uønskede hendelser.
 

Tilrettelegging 

Opplever du utfordringer med gjennomføring av studiet ditt? Har du kanskje behov for tilrettelegging på grunn av sykdom, nedsatt funksjonsevne eller dysleksi. 

Ta kontakt med Tilretteleggingstjenesten, så får du veiledning knyttet til mulighetene dine. 

Studentpresten 

Når livet blir for stort eller for lite og du trenger noen å snakke med, uavhengig av livssyn eller religiøs tilhørighet. Studentprest Halvor har tid og taushetsplikt og du bestemmer hva du vil snakke om. 

Kom gjerne innom kontoret i Studenthuset i Pilestredet 52, eller ta kontakt på studentprest@oslomet.no  

Studentombudet 

Studentombudet jobber med å sikre at studentenes rettssikkerhet blir ivaretatt på OsloMet. Her kan du få råd og bistand om dine rettigheter som student. Studentombudet er uavhengig og har taushetsplikt. 

Du finner kontaktinfo på Studentombudets nettside. 

SiO Rådgivning 

Du kan henvende deg til SiO Rådgivning med små og store problemer som du opplever i studiehverdagen. 
 
Du kan få hjelp til å sortere tanker og følelser, og til å reflektere over egen livssituasjon. Informasjon og timebestilling finner du på www.sio.no 

Studieveiledning 

Få vite mer om dine muligheter og veivalg som student ved OsloMet. 

Dette er også et tilbud for deg som allerede har begynt å studere, men er usikker på valget ditt. Du kan både avtale en time eller droppe innom! 

Les mer om hva studieveiledningen tilbyr og hvordan du kan komme i kontakt. 

OsloMet Karriere 

Veiledning om dine jobbmuligheter og hva som kan passe for deg. Du kan bestille time for karriereveiledning, eller droppe innom dersom du trenger råd for å skrive cv og søknader. 

Ta kontakt for å bestille time eller kom på drop-in

Studentparlamentet 

Studentparlamentet er studentens øverste organ. Det består av studenter og jobber for studentene ved OsloMet. 

Studentparlamentet tar med de sakene studentene er opptatt av til ledelsen, og forsøker å påvirke og få gjennom de sakene som er viktige for studentenes studiehverdag. 

Vil du engasjere deg eller trenger du råd for hvordan du kan bedre studiehverdagen til dine medstudenter? 

Ta kontakt med Studentparlamentet. 

Forening For Alle  

Er det nytt eller ukjent for deg med studentforeninger? Forening for alle skal bidra til at enda flere finner seg til rette i studentforeningene. Flere foreninger er med i Forening for alle, og de er veldig gode på rekruttering og inkludering av nye medlemmer. Det finnes egne foreningsfaddere som kan ta vare på deg når du er helt ny i foreningen.  

Finn ut hvilke foreninger som er med i Forening for alle, og kontakt dem hvis du er interessert.