Masterstudium i styring og ledelse - Student

Studieoversikt Offentlig

Masterstudium i styring og ledelse Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
90
Kull/termin
Vår 2024
Omfang
Deltid
Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Oppmøte første studiedag

Obligatorisk oppmøte onsdag 16. august 2023  klokka 10.00 i Pilestredet 50, rom G233.

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Organisasjon, lederskap og endring i offentlig virksomhet

Emnekode MSL4101
Studiepoeng 10.0

Programplan

Studiestart 2023 - Master i styring og ledelse

Obligatorisk oppmøte onsdag 16. august 2023  

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om tid og sted i timeplanen øverst på denne siden. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.  

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com)  

Husk å takke ja til studieplass  

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden Søknadsweb. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Søknadsweb (fsweb.no) så fort som mulig og endre svaret ditt til nei.  

Sjekkliste for nye studenter  

Gå gjennom sjekkliste før studiestart og finn svar på ofte stilte spørsmål om studiestart.  

Tilgang til OsloMet sine systemer  

Du får tilsendt informasjon om aktivering av IT-konto i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.

Etter du har fått dette må du aktivere IT-kontoen. Senest 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no. Her finner du din personlige timeplan og snarveier til verktøy du trenger i din studiehverdag. Da vil også timeplanen din dukke opp i Outlook-kalenderen din.

Syk første dag og fritak fra emner  

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Bruk kontaktskjema for å kontakte ditt fakultet (oslomet.no). Gi beskjed om:   

  • Fullt navn   

  • Studium   

  • Dato for når du kan møte  

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere.   

Det er ikke mulig å søke om fritak før studiestart.   

Samlingsdatoer og timeplan 

Obligatorisk oppmøte er onsdag 16. august 2023. Se timeplan for tidspunkt og oppmøtested. På studiestartdagen vil det bli gitt informasjon om studieprogrammet og du får anledning til å bli kjent med forelesere og dine medstudenter.

Den 17. og 18. august fortsetter samlingen med undervisning i MSL4000 Styring – former og reformer. Andre samling i emnet foregår på Klækken hotell med overnatting, den 21.-22. september. Mer informasjon om program, kostnad og oppmelding kommer.

Tredje samling foregår på campus den 26.-27. oktober.

I tillegg til MSL4000 Styring – former og reformer, skal du velge ett valgemne som starter opp med undervisning sent i høstsemesteret, og som fortsetter med undervisning og eksamen i tidlig vårsemester. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med programplanen og de ulike emnene på programmet.

Studieinfokontakt

Kontakt oss