Droppe til innhold

StudentinformasjonMasterstudium i styring og ledelse

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
90
Kull/termin:
Vår 2019
Omfang:
Deltid

Timeplan

Denne timeplanen viser bare første året - logg inn for å se din timeplan.
Vis felles- og gruppeundervisning hver for seg

Semesteroversikt

Kommunikasjon for ledere

Emnekode:
MSLV4100
Studiepoeng:
10.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

Samhandlingsledelse

Emnekode:
MSLV4200
Studiepoeng:
10.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

Økonomi-, budsjett - og resultatstyring i offentlig sektor

Emnekode:
MSLV4300
Studiepoeng:
10.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

Organisasjon, lederskap og endring i offentlig virksomhet

Emnekode:
MSL4101
Studiepoeng:
10.0
Pensumliste Emneplan Timeplan
Programplan

Oversikt over emner og normalprogresjon 2018-19

Siden 1. studieår har en litt annen plassering av emner enn 2. og 3. studieår, stemmer ikke "Semesteroversikten" helt for 2018-19. Masterstudiet i styring og ledelse har følgende normalprogresjon for deltidsstudenter, som du kan forholde deg til:

DE SOM STARTET PÅ MASTERSTUDIET HØSTEN 2018:

 

August-November
2018

Desember-Mars
2018-19

April-Mai
2019

1. studieår

(deltid)

(2018-2019)

MSL4000
Styring – former og reformer (obligatorisk fellesemne)

 

(Kan i tillegg velge: OASV4000 Performance management)

MSLV4500
Ledelse i praksis (valgemne)

 

MSLV4700 Arbeidsrettslige perspektiver (valgemne)

 

MSLV4400
Strategisk ledelse i offentlig virksomhet (valgemne)**

 

MSL4100
Organisasjon, lederskap og endring i offentlig virksomhet (obligatorisk fellesemne)


(Kan i tillegg velge:
MSLV4100
Kommunikasjon for ledere (valgemne)


MSLV4200
Samhandlingsledelse (valgemne)

MSLV4300
Økonomi-, budsjett- og resultatstyring (Valgemne går for siste gang vår 2019)

 

August - November 2019

Desember - Mars
2019-20

April - Mai
2020

2. studieår

(deltid)

(2019-2020)

OASV4000
Performance Management (valgemne)*

 

OASV4100
Urban Governance (valgemne)*

 

OAS4500
Personvernrett (valgemne)*

 

MSLV4200
Samhandlingsledelse (valgemne)

 

MSLV4800
Juridiske perspektiver på markedseksponering av offentlig virksomhet (valgemne)

MSLV4100
Kommunikasjon for ledere (valgemne)

 

MSLV4500
Ledelse i praksis (valgemne)

 

MSLV4700 Arbeidsrettslige perspektiver (valgemne)

 

MSL4200 Forskningsmetoder
og vitenskapsteori

(obligatorisk fellesemne)

 

(Kan evt ta MSL4100 Organisasjon, lederskap og endring)

 

 

 

3. studieår

(deltid)

MSL5900
Masteroppgaven

(fulltidsstudenter tar normalt to emner i hver studieperiode, og kan da fullføre studiet på 1 1/2 – 2 år)

DE SOM STARTET PÅ MASTERSTUDIET HØSTEN 2016 ELLER 2017:

 

August-november 2018

Desember-mars
2018-19

Mars-juni
2019

2. studieår

(deltid)

(2018-2019)

MSL4200 Forskningsmetoderog vitenskapsteori
(obligatorisk fellesemne)
 

(Kan i tillegg velge  OASV4000Performance Management
(valgemne)

 

MSLV4500
Ledelse i praksis (valgemne)

 

MSLV4700 Arbeidsrettslige perspektiver
(valgemne)

 

MSLV4400
Strategisk ledelse i offentlig virksomhet (valgemne)**

 

 

MSLV4100
Kommunikasjon for ledere (valgemne)

 

MSLV4200
Samhandlingsledelse (valgemne)  

 

MSLV4300
Økonomi, budsjett og resultatstyring (valgemne, går siste gang vår 2019)

(Kan eventuelt ta
MSL4100
Organisasjon, lederskap og endring hvis man mangler det (obligatorisk fellesemne)

3. studieår

(deltid)

2019-20

MSL5900
Masteroppgaven

(fulltidsstudenter tar normalt to emner i hver studieperiode, og kan da fullføre studiet på 1 1/2 – 2 år)

Noter: * =Felles med Masterstudiet i Offentlig administrasjon og styring
**= Undervisning tilbys annethvert år.

 

 

Kontakt oss