Startpakka | Bibliotek og oppgaveskriving - Student

Startpakke i oppgåveskriving

Startpakke i oppgåveskriving

Startpakka er ein introduksjon til oppgåveskriving, inkludert litteratursøk, kjeldebruk, kjeldetilvising og kjeldekritikk.

Her kan du slå opp på det du lurer på, uansett kvar du er i skriveprosessen. Du treng ikkje å følgje stoffet i ei bestemd rekkjefølge som i eit e-læringskurs. Startpakka har og tips til lesing og annan studieteknikk.