Før du reiser | Utveksling - Student

Før du reiser

template.back.to.overview Før du reiser

Selv etter at OsloMet har godkjent at du kan reise på utveksling er det en del forberedelser du må i gjennom før du kan reise.
 • 1. Takk ja eller nei i Søknadsweb

  Når du har fått svar på utvekslingssøknaden din, må du takke ja eller nei i Søknadsweb.

 • 2. Må du melde deg på feltforberedende kurs?

  Hvis du skal ta praksis, prosjekt- eller bacheloroppgave i land i det globale sør (Afrika, Latin-Amerika og Asia) må du melde deg på feltforberedende kurs

 • 3. Gå på veiledning

  Når du har fått svar på søknaden, får du en e-post med invitasjon til veiledning. På veiledningen vil du få mer informasjon om videre forberedelser. Skal du på studieopphold, får du mer informasjon om søknaden du må sende til vertsinstitusjonen og om valg av emner. 

 • 4. Skal du på studieopphold ved en partnerinstitusjon?

  Om du skal til en partnerinstitusjon for å ta emner eller en kombinasjon av emner og praksis må du sannsynligvis sende inn en egen søknad til partnerinstitusjonen selv om OsloMet har godkjent at du drar på utveksling. Institusjonen du søker til må selv vurdere om du tilfredsstiller kravene de stiller og gi endelig opptak.

  Hvilke dokumenter du må sende inn og hvordan du fyller ut søknaden vil variere fra sted til sted. Du får mer informasjon om dette på veiledningsmøte med internasjonal koordinator.

  Mange ber om

  • karakterutskrift fra OsloMet på engelsk. Denne bestilles i Studentweb eller hentes fra Vitnemålsportalen.

  • dokumentasjon på at du tilfredsstiller eventuelle språkkrav (vitnemål fra videregående eller at du må ta en spesiell test), mens andre ikke krever dokumentasjon. Hvilke språkkrav som stilles kan du lese om på OsloMets nettside om institusjonen du har søkt om utveksling til.

  • dokumentasjon på at du kan finansiere oppholdet. Om institusjonen etterspør bevis på at du kan finansiere oppholdet kan du skrive ut en foreløpig uttalelse på rett til støtte fra Lånekassen (lanekassen.no).

 • 5. Inngå Learning Agreement

  Learning Agreement er en avtale mellom deg og OsloMet som sikrer at det faglige opplegget du har på utveksling blir godkjent som en del av graden din. 

  Avtalen beskriver hvor du skal, detaljer om det faglige innholdet og hvordan dette vil bli innpasset i graden din når du kommer hjem. Skjemaet fylles ut etter råd fra din internasjonale vitenskapelige koordinator som også skal signere når det er ferdig utfylt. Skal du reise gjennom Erasmus+ må du signere skjemaet, deretter må din vitenskapelig koordinator signere, og til slutt må kontaktpersonen på den institusjonen du skal til signere. 

  Mer informasjon vil du få av din internasjonale administrative koordinator under veiledning. 

  Trenger du å gjøre endringer i din Learning Agreement under oppholdet?  Les mer om endringer under oppholdet.

 • 6. Søk om lån og stipend

  Det finnes flere muligheter for å finansiere utvekslingsopphold. Du kan søke lån og stipend hos Lånekassen. Skal du på studieopphold og studere på et annet språk enn engelsk, kan du også få støtte til språkkurs. 

  Alle som skal på Erasmus+-utveksling, får Erasmus+-stipend av OsloMet. Første del av stipendet får du etter at du har signert stipendkontrakt (Grant Agreement) og tatt en obligatorisk språktest. Resten av stipendet blir utbetalt når du er tilbake og har levert all nødvendig dokumentasjon. Du finner mer informasjon om dine rettigheter og plikter som Erasmus+-student i Erasmus+ studentcharter

  Det finnes også andre stipendmuligheter. Les mer om finansiering.

 • 7. Signer kontrakt for utvekslingsopphold

  Alle som skal på utveksling, må lese og signere kontrakt for utvekslingsopphold. Kontrakten fylles ut i nettskjema. Invitasjon til å fylle ut denne får du tilsendt i god tid før du skal reise. Etter at du har fylt ut kontrakten, får du tilsendt en bekreftelse som du må laste opp i Søknadsweb, se veiledning for hvordan du laster opp utreisekontrakten

 • 8. Gjør praktiske forberedelser

 • 9. Delta på utreiseseminaret

  Utreiseseminaret gir deg praktiske tips og tar en gjennomgang av ting det er viktig å huske på før du drar på utveksling. Seminaret holdes vanligvis i medio-mai og medio-november. Alle som skal på utveksling vil få en invitasjon til å delta.

Kontaktpunkter utveksling

Kontaktpunkt utveksling ved HV

Kontaktpunkt utveksling ved LUI

Kontaktpunkt utveksling ved TKD

Kontaktpunkt utveksling ved SAM