Feltforberedende kurs - Student

Feltforberedende kurs høst 2021

Feltforberedende kurs høst 2021

Alle studenter ved OsloMet som tar praksis, prosjekt-, eller bacheloroppgave i land i det globale sør (Afrika, Latin-Amerika og Asia) må gjennomføre Feltforberedende kurs.
 • Påmelding

  Feltforberedende kurs vil høsten 2021 tilbys som nettkurs som gjennomføres i løpet av november. Påmeldingsfrist er 25. oktober 2021.

Her finner du viktig informasjon om utveksling i forbindelse med koronasituasjonen.

Omfang

Kurset består av 6 temamoduler som gjennomføres digitalt (Canvas). 5 av 6 temamoduler må gjennomføres for å bestå kurset. 

Ved påmelding vil studentene få invitasjon til Canvasrommet "Feltforberedende kurs for OsloMet, Høst 2021", hvor man i løpet av november 2021 kan gå gjennom temamodulene i eget tempo. 

Kursbevis

Det vil bli utstedt kursbevis til deltakerne som gjennomfører.

Program

Temamoduler 

 • Modul 1: Kulturforståelse og religion 
 • Modul 2: Fattigdom, velferd og samfunnsforhold 
 • Modul 3: Helse, kropp og kjønn 
 • Modul 4: Medier, kultur og ytringsfrihet 
 • Modul 5: Sikkerhet og skikkethet 
 • Modul 6: Regionkunnskap 
  • Latin-Amerika
  • Sør-Asia
  • Kina og Sørøst-Asia
  • Afrika sør for Sahara

Endringer kan forekomme

Kontaktpersoner