Feltforberedende kurs - Student

Feltforberedende kurs

Feltforberedende kurs

Alle studenter ved OsloMet som tar praksis, prosjekt-, eller bacheloroppgave i land i det globale sør (Afrika, Latin-Amerika og Asia) må gjennomføre Feltforberedende kurs.

Påmelding høst 2023   

Velkomstsiden i Canvasrommet er åpent for påmeldte studenter. Modulene åpnes 9. oktober.

Kurset starter 9. oktober. Du melder deg på kurset her

Omfang og oppbygging

Kurset gjennomføres digital, bortsett fra to forelesninger som holdes fysisk, på campus. Disse har obligatorisk tilstedeværelse, og omhandler Sikkerhet i felt, samt Skikkethet.
Tid: 15/11 Kl.1630-1915
Sted: Stenbergsgata 26/28 X007

Kursbevis

Det vil bli utstedt kursbevis til deltakerne som består kurset. For å bestå kurset må deltagerne være til stede på begge de to fysiske forelesningene, samt besvare en innsendingsoppgave, som siste del av kurset.

Program høst 2023 

Kurset består av 5 moduler med hoved-temaene:

  • Sosiale og kulturelle forhold
  • Fordeling, likhet og ulikhet
  • Medier og ytringsfrihet
  • Sikkerhet, skikkethet og bærekraft
  • Regional- og landforelesninger.

Studenten velger selv region eller land, basert på landet de reiser til: 

  • Afrika sør for Sahara 
  • Sør-Asia
  • Latin-Amerika 
  • Kina og Sørøst-Asia

Kontaktpunkter