Studiets oppbygging - grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7

Studiets oppbygging - grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7

Grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 er en femårig integrert masterutdanning på til sammen 300 studiepoeng. Her ser du oversikt over studiets oppbygging. Lenkene går til de nyeste versjonene av emneplanene og oppdateres i årlig mars måned.

Web Content Display

Andre studieår

  1. Tredje semester (høst)

  2. Fjerde semester (vår)

    Obligatoriske emner

    Valgfrie emner (Fag 3)

    *Ved OsloMet kan man ikke ta påbygging eller masterfag i Mat og helse.