Student informationMasterstudium i offentlig administrasjon og styring

Location:
Pilestredet, Oslo
Credits:
120
Term:
Spring 2019
Scope:
Heltid

Schedule

This schedule only shows the first year - log on to view your schedule.
Timeplan for høst 2018 / vår 2019 er ikke ennå tilgjengelig.
Show common and group teaching separately

Semester overview

Forskningsmetode og vitenskapsteori

Subject code:
OAS4400
Credits:
15.0
Curriculum Subject plan Schedule

Leadership

Subject code:
OAS4300
Credits:
15.0
Curriculum Subject plan Schedule
Program plan

Kontakt oss