Videreutdanning i medisinsk nødmeldetjeneste - Student

Studieoversikt Offentlig

Videreutdanning i medisinsk nødmeldetjeneste Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
20
Kull/termin
Vår 2024
Omfang
Deltid
Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Mottak av medisinske nødmeldinger

Emnekode VMNT6100
Studiepoeng 10.0

Programplan

IKKE RØR!

Obligatorisk oppmøte 21. august 2023

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om tid og sted i timeplanen din øverst på denne siden. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com)

Husk å takke ja til studieplass

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden Søknadsweb. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Søknadsweb så fort som mulig og endre svaret ditt til nei.

Sjekkliste for nye studenter

Gå gjennom sjekklisten før studiestart og finn svar på ofte stilte spørsmål om studiestart.

Tilgang til OsloMet sine systemer

Du får tilsendt brukernavn, aktiveringspassord og pin-kode på e-post og SMS i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.

Etter du har fått dette må du aktivere IT-kontoen. Senest 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no. Her finner du din personlige timeplan og snarveier til verktøy du trenger i din studiehverdag. Da vil også timeplanen din dukke opp i Outlook-kalenderen din.

Syk første dag og fritak fra emner

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. E-post sender du til ditt fakultet og skal inneholde:

  • Fullt navn

  • Studium

  • Dato for når du kan møte

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. Det er ikke mulig å søke om fritak før du har fått tilbud om studieplass.   

Samlingsdatoer høsten 2023

  • Samling 1 (på OsloMet): 21. og 22. august

  • Samling 2 (digital): 25. og 26. september

  • Samling 3 (digital): 23. og 24. oktober

  • Samling 4 (digital). 13. november

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under "timeplan" lenger opp på siden.

Web-innholdvisning (Studiestartsinfo)

Studieinfokontakt

Faglig kontakt