Videreutdanning - Mangfoldsledelse i barnehage - Student

Studieoversikt Offentlig

Videreutdanning - Mangfoldsledelse i barnehage Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
15
Kull/termin
Høst 2024
Omfang
Deltid
Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium. 

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Mangfoldsledelse i barnehagen

Emnekode BMAL6000
Studiepoeng 15.0

Programplan

IKKE RØR!

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Obligatorisk oppmøte 11. september 2024

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om tid og sted i timeplanen øverst på denne siden. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com)

Husk å takke ja til studieplass

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Det gjør du i nettsøknaden i Søknadsweb. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, send en e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig og gi beskjed.

Alt om studiestart

Sjekk ut OsloMets studiestartside. Her finner du informasjon om arrangementer, fadderordning, studentliv osv. I tillegg finner du en sjekkliste før studiestart og svar på ofte stilte spørsmål.

Tilgang til OsloMet sine systemer

Du får tilsendt e-post med informasjon om aktivering av IT-konto i ukene før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.

Bruk informasjonen for å aktivere IT-kontoen din. Husk at det kan ta noe tid før du får tilgang til alle systemer. Når du logger inn på student.oslomet.no finner du snarveier til verktøyene du trenger i studiehverdagen din. Etter at du er semesterregistrert vil du dessuten se din personlige timeplan i Outlook-kalenderen og på "min side" på student.oslomet.no. Da dukker også emnene dine opp i Canvas.

Les mer om IT-konto, tilganger og PIN-kode.

Syk første dag

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Bruk kontaktskjema for å kontakte ditt fakultet (oslomet.no). Gi beskjed om:

  • Fullt navn

  • Studium

  • Dato for når du kan møte

Fritak fra emner

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått tilsvarende emne tidligere. 
Du kan søke om fritak når du har fått tilbud om studieplass og har takket ja.

Klasser, grupper og samlingsdatoer

Samlingsdatoer for høst 2024 er onsdag og torsdag i uke 37 og 46.
Samlinger for våren 2025 er onsdag og torsdag i uke 7 (digital samling) og onsdag og torsdag i uke 17 (med forbehold om endringer). 

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under Timeplan lenger oppe på siden.

Web-innholdvisning (Studiestartsinfo)

Studieinfokontakt

Kontakt oss