APN

Universidad de Ciencias Médicas Carlos J. Finlay

Utveksling for Bachelorstudium i sykepleie
Sted

Camagüey, Cuba

Antall plasser
Fra dette studiet: 15
Skolepenger

Ja

Søknadsfrist

Du må søke om å få reise på utveksling innen 1. september for vårsemesteret/1. februar for høstsemesteret. Se punktet om "Når kan jeg reise" for å se når du kan reise på utveksling. 

Om studiestedet

Hvordan søker jeg?

Det er viktig at du leser nøye gjennom informasjonen før du søker.

Hva kan jeg studere ved Universidad de Ciencias Médicas Carlos J. Finlay?

De som utveksler til Camagüey skal delta i en praksisperiode innen helsefremmende og forebyggende arbeid. Man rullerer normalt mellom helsesentere, sykehus, lokale legekontor og skolehelsetjenesten.

Oppholdet begynner med to uker spanskundervisning, dette vil bli fulgt opp med kurs en gang i uken resten av oppholdet. Det er ikke noe krav å kunne spansk for utveksling til Camagüey, men vi oppfordrer til å lære seg noen grunnleggende fraser også før utreise.

Utveksling til Camagüey er i forbindelse med emnet Folkehelse i et globalt perspektiv (SYK2850) som arrangeres av OsloMet. Det vil si at du skal følge læringsutbyttene, eksamen osv. beskrevet i dette emnet. Studiepoengene utstedes av OsloMet, og du vil ha en veileder som følger deg opp online underveis i perioden – i tillegg til veiledningen du får lokalt.

Språkkrav

Det stilles ingen formelle krav til språkkunnskap.

Når kan jeg reise og hvor lenge kan jeg studere?

Du kan reise hit i ditt 4. semester.

Du begynner semesteret med praksis i Norge. Denne praksisperioden vil være noe «komprimert» - altså at du gjennomfører den på kortere tid enn normalt. Deretter deltar du i teoriemnet Technology and Society sammen med studenter fra andre fagområder og andre sykepleiestudenter som skal på utveksling.

Du reiser deretter til Camagüey for en utvekslingsperiode på tre måneder.

Må jeg betale skolepenger?

Ett semester koster ca 1260,00.

Prisen er oppgitt i lokal valuta. Merk at studiestedet kan oppdatere prisen og
at det i så tilfelle er summen studiestedet oppgir som er riktig.

Skolepengene er oppgitt i den lokale valutaen CUC, som normalt speiler kursen til USD.

Har du noen spørsmål?

Det tas forbehold om endringer i satser og krav