APN

Nelson Mandela Metropolitan University

Utveksling for Bachelorstudium i sykepleie
Sted

Port Elizabeth, Sør-Afrika

Antall plasser
Fra dette studiet: 5
Skolepenger

Ja

Undervisningsspråk / arbeidsspråk
Engelsk

Om studiestedet

Hvordan søker jeg?

Det er viktig at du leser nøye gjennom informasjonen før du søker.

Hva kan jeg studere ved Nelson Mandela Metropolitan University?

Du vil normalt få undervisning om sykdomslære, oppbyggingen av det Sør-Afrikanske helsevesenet, beslutningsprosesser og behandlingsplaner i primærhelsetjenesten, akuttsykepleie og folkehelse.

Eksakt hvilke emner/moduler du skal følge kan variere fra år til år avhengig av NMU sitt tilbud - dette vil du få veiledning om etter at du får svar på søknaden din.

Les mer om emnetilbud ved institusjonen her (mandela.ac.za)

Emnevelgeren kan være litt vanskelig å navigere i, men NMU har laget en instruksjonsvideo (youtube).

Språkkrav

Engelsk

Karakteren "4" i engelsk fra videregående. Ellers kreves en TOEFL- eller IELTS-test (Ansa.no), eventuelt annen dokumentasjon av engelskferdigheter.

Følgende resultat eller bedre kreves på TOEFL eller IELTS:

  • TOEFL IBT: Minimum 72  totalt, med følgende minimumsresultater på de forskjellige delene: 16  listening, 15 reading, 22 writing og 19  speaking
  • IELTS: Minimum 6.0 .

Kravet er høyere for masterstudenter, les mer på NMUs side om krav for "undergraduate" og "graduate" studenter (mandela.ac.za)

Når kan jeg reise og hvor lenge kan jeg studere?

Du kan reise hit i ditt 4. semester.

Du begynner semesteret med praksis i Norge. Deretter reiser du til Port Elizabeth for å følge teoriemner ved NMU. Du ankommer NMU når deres semester starter, i månedsskiftet februar/mars. Semesteret slutter i juli.

Karakterkrav

Institusjonen krever at alle utvekslingsstudenter har et karaktersnitt på C eller bedre. 

Må jeg betale skolepenger?

Ett semester koster ca 44840,00.

Prisen er oppgitt i lokal valuta. Merk at studiestedet kan oppdatere prisen og
at det i så tilfelle er summen studiestedet oppgir som er riktig.

Prisen kan variere avhengig av emnevalg. Andre mindre avgifter kan også tilkomme, se mer detaljer om kostnader og betaling på NMUs nettside for utvekslingsstudenter. 

Les mer om kostnader og finansiering 

Har du noen spørsmål?

Det tas forbehold om endringer i satser og krav