APN

University of Queensland

Utveksling for Bachelorstudium i sykepleie
Sted

Brisbane, Australia

Antall plasser
Fra dette studiet: 10
Skolepenger

Ja

Søknadsfrist

Du må søke om å få reise på utveksling innen 1. september for vårsemesteret/1. februar for høstsemesteret. Se punktet om "Når kan jeg reise" for å se når du kan reise på utveksling. 

Om studiestedet

Hvordan søker jeg?

Det er viktig at du leser nøye gjennom informasjonen før du søker.

Hva kan jeg studere ved University of Queensland?

Du følger et semester bestående av både teoriundervisning og praksis. I Australia tar man normalt 3-4 emner, og som utvekslingsstudent til UQ må du ta minst 3 emner der.

Praksisdelen av semesteret erstatter "SYKK/PPRA70 Hjemmebaserte tjenester, rehabilitering og forebygging".

I tillegg til undervisningen og praksis i regi av UQ, skal du jobbe med bacheloroppgaven din. Denne skal leveres til OsloMet. Du får tildelt veileder før eller på starten av semesteret og må jobbe godt med denne i januar før du reiser. Du leverer ikke før i slutten av semesteret. Studenter som utveksler til UQ må altså regne med høy studiebelastning gjennom semesteret.

​​​​​OBS: Det er viktig å merke seg at du her får studiepoeng i praksis av UQ. Du vil ikke kunne uteksamineres fra OsloMet før etter at det har kommet karakterutskrift fra denne institusjonen, og du kan risikere at det ikke er mulig å registrere denne før i august. Utveksling til UQ kan altså noen år føre til at du ikke får ditt vitnemål, og dermed heller ikke sykepleieautorisasjon, før i begynnelsen av høstsemesteret.

Språkkrav

Karakteren "4" i engelsk fra videregående. Ellers kreves en TOEFL- eller IELTS-test (Ansa.no), eventuelt annen dokumentasjon av engelskferdigheter.

Når kan jeg reise og hvor lenge kan jeg studere?

Du kan reise hit i ditt 6. semester. Du reiser ut hele semesteret, som i Australia varer fra februar til juni. Du må regne med å jobbe med bacheloroppgaven din i måneden før avreise.

Karakterkrav

Institusjonen krever at alle utvekslingsstudenter har et karaktersnitt på D eller bedre. 

Må jeg betale skolepenger?

Et begrenset antall gratisplasser forbeholdt sykepleiestudenter kan være tilgjengelig noen semestere (maks to). Det er ingen gratisplasser våren 2025.

Øvrige må betale skolepenger på ca. 10-13.000 Australske dollar (AUD) per semester/termin, avhengig av om du følger to eller tre emner. OsloMet-studenter får 10% reduksjon i skolepengebeløpet. Dette er trekt fra på fakturaen du mottar fra UQ. Oppdatert oversikt over skolepengesum et gitt semester er tilgjengelig på UQ sine egne nettsider (study.uq.edu.au).

Du må skrive i merknadsfeltet i SøknadsWeb om du kun søker på eventuelle gratisplasser, eller om du også søker på alternativet med skolepenger.  

Selv hvis du ikke må betale skolepenger, må du regne med at det vil komme andre utgifter, f.eks. til visum (visum til Australia er kostbart).  Les mer om kostnader og finansiering. 

Har du noen spørsmål?

Det tas forbehold om endringer i satser og krav