APN

Tartu Tervishoiu Körgkool

Utveksling for Bachelorstudium i bioingeniørfag
Sted

Tartu, Estland

Skolepenger

Nei

Søknadsfrist

Du må søke om å få reise på utveksling innen 1. september for vårsemesteret/1. februar for høstsemesteret. Se punktet om "Når kan jeg reise" for å se når du kan reise på utveksling. 

Om studiestedet

Hvordan søker jeg?

Det er viktig at du leser nøye gjennom informasjonen før du søker.

Hva kan jeg studere ved Tartu Tervishoiu Körgkool ?

Kan være aktuelt med utveksling knyttet til bacheloroppgave. Ta kontakt med faglig internasjonal koordinator for potensielle muligheter. 

Når kan jeg reise og hvor lenge kan jeg studere?

Mulighet for utreise i forbindelse med bacheloroppgave i ditt 6. semester. 

Har du noen spørsmål?

Det tas forbehold om endringer i satser og krav