EPN

Filmkunst Programplan

Engelsk programnavn
Film Art
Gjelder fra
2023 HØST
Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
2 semestre
Programhistorikk

Målgruppe

Målgruppen for studiet er pedagoger og kulturarbeidere.

Opptakskrav

  • Opptakskravet er to års utdannelse på høgskole- eller universitetsnivå, innen drama og teaterkommunikasjon, kunst, film, eller dokumentert tilsvarende realkompetanse.

  • En idéskisse for en personlig dokumentarfilm. Skissen må være godkjent før endelig opptak til studiet. Skissen vurderes på grunnlag av den filmatiske og visuelle tenkning som ligger til grunn, og i hvilken grad det personlige fokus utnyttes og synliggjør dramaturgisk kunnskap. Skissens kvalitet har betydning både for søkere som oppfyller utdanningskravet og de som søker på grunnlag av realkompetanse.

 

Realkompetanse: For realkompetansevurdering vil praktisk erfaring innen ulike sider av filmproduksjon og tilgrensede praksis som for eksempel profesjonell fotografering og bearbeiding av lyd være tellende. For at realkompetansen skal kunne sidestilles med to års film- eller kunstutdannelse må det ha et tilsvarende volum. For eksempel vil produksjon av to kortfilmer av profesjonell kvalitet kvalifisere. To års yrkespraksis innen fotografering eller annen relevant kunstnerisk praksis kvalifiserer. Relevant realkompetanse kan opparbeides både gjennom opplæringsfilmer, ulike roller i aktive produksjonsselskap innen film, samt manusarbeid, både skjønnlitterært og for film. Praksis som skuespiller, musiker eller billedkunstner kvalifiserer om det også er noe erfaring med kortere kurs eller noe praksis innen filmproduksjon.

 

Innhold og oppbygging

Se emneplan

Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

1. semester

2. semester