EPN

Emneplan forMOKV3500 Datavisualisering

Engelsk emnenavn
Data visualization
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i medier og kommunikasjon / Bachelorstudium i journalistikk
Omfang
15 stp.
Studieår
2020
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet lærer studentene å lage datadrevet, interaktivt innhold for web og mobil. I emnet inngår kartografi, statistikk, kildekritikk, anvendt matematikk, programmering og visualisering. Emnet er tilpasset både journalistisk produksjon og annen innholdsproduksjon for web og mobil.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter ikke programmeringsferdigheter, men deltakerne må ha en interesse for data og programmering.

Forkunnskapskrav

Bachelorstudiet i medier og kommunikasjon har generelle progresjonsbestemmelser.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 

Studenten har god kunnskap om

 

 • kartografi

 • graftyper og riktig bruk av disse

 • søk i offentlige databaser

 • datakilder og kildekritikk

 • statistisk metode

 

Ferdigheter:

 

Studenten kan

 

 • søke fram og bearbeide data, og beholde integriteten i datasett

 • bruke matematikk og programmering for å visualisere data

 • produsere brukervennlige interaktive datakart og andre datavisualiseringer, som kommuniserer et budskap effektivt

 

Generell kompetanse:

 

Studenten kan

 

 • analysere data fra ulike kilder

 • produsere digitale historier for ulike plattformer

 • analysere eget og andres arbeid innen feltet

 • visuell kommunikasjon av faktabaserte og tallbaserte kilder.

Arbeids- og undervisningsformer

Det legges opp til prosjektarbeid med stor grad av egenaktivitet. Undervisning er organisert med forelesninger og seminarundervisning. Studentene vil få øvelser som må gjennomføres mellom undervisningstimene. Studentene skal løse både gruppeoppgaver, individuelle oppgaver og presentasjon.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Emnet har tre arbeidskrav, hvorav én er en individuell oppgave, én er en gruppepresentasjon og én kan løses individuelt eller i gruppe:

 

 1. kombinert, individuell oppgave (datakart) der hensikten er at studentene viser at de kan bruke og kombinere verktøyene for å produsere et interaktivt visuelt produkt med datadrevet kart.

 2. gruppepresentasjon (kritikk / analyse av datadrevet visuelt produkt) der studentene skal demonstrere analytiske evner og kritisk bevissthet om bruk av datavisualisering.

 3. prosjektplan (individuell eller i gruppe) for semesteroppgave

 

Arbeidskravene vurderes til godkjent eller ikke godkjent av faglærer og alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg for eksamen.

Studenter som ikke får godkjent arbeidskrav ved første forsøk kan levere inn en omarbeidet versjon en gang.

Vurdering og eksamen

Eksamen er en semesteroppgave basert på arbeidskrav 3, prosjektplan. Semesteroppgaven skal bestå av et ferdig prosjekt der studentene individuelt eller i grupper på normal inntil 3 studenter må demonstrere konseptutvikling, historiefortelling, bruk av datakilder, bearbeiding av data, visualisering av data, interaktivitet og praktisk brukervennlighet. Alle studenter må levere et individuelt refleksjonsnotat som vil danne grunnlag for justering av karakteren.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minimum 25% av besvarelsene sensureres av en intern og en ekstern sensor. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert av ekstern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå på besvarelsene innenfor de ulike karakteruttrykkene. Interne sensorer skal ta hensyn til ekstern sensors vurdering ved sensurering av alle eksamensoppgaver. 

Emneansvarlig

Gaute Heggen