EPN-V2

DAVE3610 Nettverks- og systemadministrasjon Emneplan

Engelsk emnenavn
Network and System Administration
Studieprogram
Bachelorstudium i anvendt datateknologi
Bachelorstudium i ingeniørfag - data
Bachelorstudium i informasjonsteknologi
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studentene skal tilegne seg teoretiske og praktiske ferdigheter i oppsett, drift og vedlikehold av datamaskiner i et nettverk. Emnet bygger på emnet Operativsystemer.

Anbefalte forkunnskaper

Studenter bør være registrert i 3. studieår og ha bestått emnet DATA2500/DATS2500/ITPE2500 Operativsystemer eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

 • gjøre rede for fordeler og begrensninger av ulike operativsystemer
 • gjøre rede for installasjon og konfigurasjon av et operativsystem
 • forstå prinsippene for brukerbehandling
 • kjenne til sikkerhetsaspekter for datamaskiner og nettverk

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utføre installasjon og konfigurasjon av et operativsystem
 • utføre installasjon og konfigurasjon av tjenester på operativsystemet
 • vedlikeholde operativsystemet og annen programvare
 • installere og konfigurere et monitoreringssystem
 • samle data fra monitoreringssystemet og analysere innsamlede data
 • benytte metoder for feilsøking i et nettverk
 • utvikle og implementere backup prosedyrer for å hindre tap av data

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • utbygge, vedlikeholde og drifte et datanett internt i virksomheten
 • dokumentere installasjonsprosedyrer og server konfigurasjon
 • håndtere nye, eksisterende og avsluttende brukere etter virksomhetens politikk
 • håndtere robustheten og sikkerheten i et datanett

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og øvingstimer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen.

Vurdering og eksamen

Individuell digital skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved ny og utsatt eksamen kan en annen eksamensform også bli benyttet eller en ny oppgave med en ny frist gis. Hvis muntlig eksamen benyttes kan denne ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

bestått/ikke bestått

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.