EPN

DAVE3606 Ressurseffektive programmer Emneplan

Engelsk emnenavn
Resource-efficient programs
Studieprogram
Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag – matematisk modellering og datavitenskap / Bachelorstudium i anvendt datateknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - data
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studentene skal tilegne seg kunnskap og innsikt i utvikling av ressurseffektive programmer. Emnet vil være et nyttig fundament for studenter som ønsker å skrive ressurskrevende og komplekse programmer, slik som spill, simuleringer og visualisering, eller programmer som skal kjøre i ressursfattige miljøer.

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på emnene Programmering.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 

Kunnskap 

Studenten kan: 

  • beskrive hva som gjør et program beregningskrevende eller minnekrevende.
  • forklare hva generisk programmering er 
  • gjøre rede for hva designmønstre er og gi eksempler på slike 

Ferdigheter 

Studenten: 

  • anvender ressurseffektive programmeringsspråk og metoder i egne prosjekter 
  • kan lage egne ressurseffektive minnestrukturer 
  • bruker designmønstre, generisk programmering og andre abstraksjoner effektivt 

Generell kompetanse 

Studenten: 

  • har generell forståelse for utvikling av ressurseffektive programmer 
  • kjenner til teknikker for effektivisering av programmer på høyere og lavere abstraksjonsnivå 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og praktisk arbeid på lab. Prosjektarbeid i par eller grupper (2-5 studenter).

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer. 

Eksamensresultat kan påklages. 

Ved ny og utsatt eksamen kan en annen eksamensform også bli benyttet eller en ny oppgave med en ny frist gis. Hvis muntlig eksamen benyttes kan denne ikke påklages. 

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

Emnet er ekvivalent (overlapper 10 studiepoeng) med DAVE3605