EPN

ADTS3100 Universell utforming av IKT Emneplan

Engelsk emnenavn
Universal Design
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dagens samfunn blir stadig flere offentlige og private tjenester digitaliserte. Å lage IKT- løsninger som kan brukes av alle, blir derfor viktig for at det skal finnes like muligheter til samfunnsdeltagelse. I dette emnet lærer du hvordan du kan planlegge, utforme, evaluere og teste IKT-løsninger i henhold til prinsipper for allmenn tilgjengelighet. Sentrale tema er ulike menneskers fysiske og kognitive utfordringer, demografi og kulturelt mangfold i samfunnet, samt hvordan du kan designe universelt utformede IKT-løsninger sammen med brukere. Norsk og internasjonalt lovverk om inkludering av alle brukergrupper i samfunnet blir også gjennomgått.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på emnene: ADTS1600 Prototyping og ADSE2100 Menneske maskin interaksjon.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten kan:

 • planlegge utvikling av nyttige og brukervennlige systemer med systembeskrivelser, produktutvikling, testing / evaluering og brukermedvirkning
 • tenke nytt og kreativt om utvikling av IKT-systemer for alle
 • gjengi innholdet i nasjonalt og internasjonalt lovverk og anbefalte retningslinjer for universell utforming av IKT

Ferdigheter

Studenten kan:

 • evaluere brukbarhet i brukergrensesnitt, nettsider og nettapplikasjoner
 • lage brukervennlige IKT-løsninger som er universelt utformet
 • lage universelt utformede dokumenter

Generell kompetanse

Studenten:

 • forstår forskjellen på universell utforming og hjelpemiddelteknologi, og kan spre kunnskap om universell utforming
 • har forståelse for at mennesker er ulike, og at det derfor må tas høyde for mangfold ved planlegging og utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • kan identifisere barrierer ulike mennesker opplever i møtet med IKT-systemer og finne løsninger på slike utfordringer

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og veiledning. Studentene arbeider i grupper. Gruppestørrelse er normalt 3 til 4 studenter.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen

Vurdering og eksamen

Mappevurdering med følgende mappekrav:

 • 1 individuelt arbeid
 • 1 prosjektarbeid i gruppe (vanligvis 3-5 studenter)

Totalt omfang av mappe som beskrevet i oppgaven. 

Eksamensresultat kan påklages.

Ved ny og utsatt eksamen kan en annen eksamensform også bli benyttet eller en ny oppgave med en ny frist gis. Hvis muntlig eksamen benyttes kan denne ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Bestått/Ikke Bestått

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.