Nyheter - Student

Nyhetportlet

Flagget til Ukraina

Ukraina: informasjon til studenter og ansatte

Les mer om situasjonen i Ukraina og hvilke tiltak OsloMet har satt i gang.

OsloMet fordømmer angrepet i Ukraina. Vi gjør det vi kan for å støtte og vise omsorg for berørte studenter og ansatte. Finn informasjon til studenter og ansatte om situasjonen i Ukraina.