Informasjon til studenter og ansatte om krigen i Ukraina - Student

Statisk artikkel

Ukraina: Informasjon til studenter og ansatte

Her finner du relevant informasjon til studenter og ansatte ved OsloMet om situasjonen i Ukraina. Siden oppdateres kontinuerlig.

OsloMet fordømmer krigen

Rektor ved OsloMet, Christen Krogh, sier universitetet tar sterk avstand fra angrepet på Ukraina.

– OsloMet fordømmer angrepet og er svært bekymret for utviklingen i Ukraina og Europa. Vi tenker på alle som er rammet og berørt av de pågående krigshandlingene, sier Krogh.

– Vi er alle preget av det som skjer, og det er viktig at vi nå støtter og viser omsorg for studenter og ansatte med bakgrunn fra regionen. Først og fremst fra Ukraina, men også fra Russland og Hviterussland. Det er russiske styresmakter, og ikke enkeltpersoner med russisk bakgrunn, som er ansvarlig for krigen, sier rektor Christen Krogh.

Seminarrekke om Ukraina

I løpet av sommeren og høsten inviterer OsloMet til en seminarerrekke om Ukraina. Gjennom fem forelesninger skal forskere fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR belyse ulike sider av krigen i Ukraina og sette den i kontekst.

Forelesningene er åpen for alle, og du kan delta både på campus i Pilestredet eller på Zoom.

Ekstraordinært utdanningstilbud i tolking på ukrainsk

Grunnet stort behov for kvalifiserte tolker, tilbyr OsloMet ekstraordinær tolkeutdanning, testing i ukrainsk og kurs i Tolkens ansvarsområde. Les mer om tilbudet.

Ekstraordinært språkkurs

OsloMet styrker satsingen på språkkurs for å kvalifisere ukrainske flyktninger for utdanning i Norge. I tillegg til kursene i norsk og engelsk på B2-nivå, som allerede er i gang, oppretter OsloMet nå kurs i engelsk på A1 og A2-nivå. Kursene er en del av Akademisk dugnad.

Mange flyktninger med høyere utdanning trenger mer engelskopplæring for å fullføre høyere utdanning eller komme i arbeid. Mens alle flyktninger har rett på gratis norskopplæring gjennom NAV, har ikke de med høyere utdanning automatisk rett på engelskopplæring. Det nye tilbudet fyller dermed et udekket behov.

Samarbeid med ukrainsk universitet

OsloMet signerte 22. april en samarbeidsavtale med universitetet i Kharkiv. ​​​​​​Intensjonen er at de to universitetene skal utvikle tettere samarbeid innenfor forskning, undervisning og formidling, og muligheter for utveksling. Les mer om samarbeidet.

Det er også etablert et nytt nettverk for ukrainaforskning ved OsloMet. Rundt 35 forskere har meldt sin interesse for å delta i dette nettverket.

Vil du hjelpe?

Ønsker du å hjelpe befolkningen i Ukraina med økonomisk bistand, oppfordrer vi til å gjøre det gjennom etablerte hjelpeorganisasjoner. Se oversikt på regjeringens nettsider.