Praksis for bachelor i psykologi med vekt på atferdsanalyse - Student

Praksis for bachelor i psykologi med vekt på atferdsanalyse

Praksis for bachelor i psykologi med vekt på atferdsanalyse

Praksisinformasjon for studenter på bachelor i psykologi med vekt på atferdsanalyse.

Når du er i praksis er du ute i yrkesfeltet og får opplæring i hvordan teorien brukes i det daglige arbeidet.

Se programplan for oppbygging av studiet. Praksisstudier betraktes som et heltidsstudium. En praksisuke er gjennomsnittlig 30 timer, og turnus innebærer både dag, kveld og helgearbeid. Vaktene settes opp i samarbeid med praksislærer og skal sikre kontinuitet og oppfølgning i læreprosessen. Studenter som er i et arbeidsforhold, må selv ordne med fri/ permisjon i forbindelse med praksisgjennomføring.

Nærmere informasjon om praksis vil bli gitt i praksisemnet i Canvas.

  • Det er OsloMet som har ansvaret for at praksisperioden er kvalitetssikret.
  • Når du er i praksis skal du ikke brukes som ordinær arbeidskraft.
  • Du skal ha en praksisveileder i praksis som har minimum 3-årig høgskole eller universitetsutdannelse. Sammen skal dere sørge for at praksisperioden gir utbytte og at kommunikasjonen er god mellom praksisstedet, deg som student og praksisveileder. Du må rette deg etter de retningslinjene som finnes for praksisperioden og for det yrkesfeltet du skal ut i. Det innebærer at du må følge de samme reglene i forhold til taushetsplikt og andre etiske retningslinjer som kvalifiserte yrkesutøvere.
  • Politiattest skal leveres ved studiestart i første semester. Normalt er den gyldig hele studietiden. Enkelte praksissteder kan likevel kreve at student viser fram ny politiattest som er av nyere dato til tross for innlevert politiattest ved studiestart.
  • Egenerklæring for tuberkulose- og MRSA-smitte avgis ved hver semesterregistering. Det kan stilles krav om testing eller vaksine for å få lov til å begynne i praksis. Studenten må selv bekoste testing.
  • Praksisplasser benyttes hovedsakelig i kommunale tjenester innen helse og omsorg, skole og barnehage. Våre praksisplasser i Viken er i kommuner på Romerike. I tillegg tilbyr utdanningen lærerstyrte prosjekter ved gjennomføring av praksis.