Oversikt over godkjente aktiviteter til CIL ved ulike studieprogrammer | Utveksling - Student

Godkjente CIL-aktiviteter ved ulike studieprogram

Godkjente CIL-aktiviteter ved ulike studieprogram

Oversikt over godkjente aktiviteter ved studieprogram som tilbyr CIL.

Fakultet for helsevitenskap: Bachelor i ergoterapi

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier: Bachelor i utviklingsstudier