CIL-aktiviteter for bachelorprogrammet i ergoterapi | Utveksling - Student

CIL-aktiviteter for bachelorprogrammet i ergoterapi

CIL-aktiviteter for bachelorprogrammet i ergoterapi

Du må delta på minst 3 ulike aktiviteter i løpet av studietiden på OsloMet og det er et krav at du velger aktiviteter både hjemme og i utlandet.

Aktiviteter hjemme

 • Gjennomføre eksamen på engelsk i International Public Health (IPH)
 • Bidrag på International Public Health (IPH), Part IV og V (for internasjonale studenter)
 • Gjesteforelesninger på engelsk med et internasjonalt/globalt/flerkulturelt perspektiv x 3
 • Praksis eller prosjekt ved institusjoner med et internasjonalt eller flerkulturelt perspektiv – f.eks. Helseforum for kvinner
 • Ulike Mentorordninger/faddere – eks Faddere for studenter med innvandrerbakgrunn på studiet, faddere for internasjonale studenter som kommer inn på ERGO (for minst 1 semester
 • Arrangere kulturcafé på ERGO
 • Bacheloroppgave med internasjonalt fokus
 • Aging Globally

Aktiviteter i utlandet

 • Emnet Creative Expressions – 1 ukes intensivkurs i Belgia med deltakelse av en lærer og studenter fra Ergoterapiutdanningen
 • Utvekslingsopphold – Praksis 3.år (3 måneder)
 • Fagkonferanser med studentdeltakelse f.eks. ENOTHE

I tillegg kan du velge aktiviteter arrangert sentralt på OsloMet og egendefinerte aktiviteter.