CIL-aktiviteter for bachelorprogrammet i utviklingsstudier | Utveksling - Student

CIL-aktiviteter for bachelorprogrammet i utviklingsstudier

CIL-aktiviteter for bachelorprogrammet i utviklingsstudier

Du må delta på minst 3 ulike aktiviteter i løpet av studietiden på OsloMet og det er et krav at du velger aktiviteter både hjemme og i utlandet

Aktiviteter hjemme

  • Gjesteforelesninger på engelsk med relevant innhold. F.eks. gjesteforelesere på masterprogrammet Multicultural and international Education
  • Seminar/foredrag av relevans ved OsloMet, UiO, NMBU osv.
  • Verdensseminaret på UiO
  • Seminar/foredrag av relevans arrangert av PRIO og andre forskningsinstitutter.
  • Bestått COIL på emne UTVB2100 Utvikling og migrasjon (4. semester)

Omfang: 3 forelesninger/foredrag utgjør en aktivitet.

Et heldagsseminar utgjør en aktivitet.

Aktiviteter i utlandet

  • Feltarbeid i 6. uker i første studieår (med påfølgende refleksjon)
  • Studieopphold i utlandet i 4. semester
  • Studieopphold i utlandet i 5. semester
  • Internship i 6. semester dersom dette foregår i utlandet eller i et spesielt internasjonalt miljø
  • Deltakelse med paper på internasjonal konferanse

I tillegg kan du velge aktiviteter arrangert sentralt på OsloMet og egendefinerte aktiviteter.