Ofte stilte spørsmål om praksis ved Institutt for barnehagelærerutdanning - Student

Statisk artikkel

Ofte stilte spørsmål om praksis ved Institutt for barnehagelærerutdanning

Her finner du svar på noen ofte stilte spørsmål fra studenter, underveis i praksis.
 • Jeg har blitt syk når jeg er i praksis. Hva gjør jeg?

 • Jeg opplever at jeg blir brukt som vikar mens jeg er i praksis. Hva gjør jeg?

  • "Studenter skal være i praksisbarnehagen 6,5 timer pr dag i praksisperioden. Praksislærer og student inngår avtaler om hvilke vakter studenten skal ha i praksisperioden. Studenter skal ikke regnes som del av grunnbemanningen, men likevel delta aktivt i alle ulike deler av barnehagedagen", jf. punkt 4.1 i Retningsinjer for praksisstudier (nettside)
  • Studenter skal være aktivt deltakende i det pedagogiske arbeidet, og gis mulighet til å utføre oppgaver knyttet til studet.
  • Dersom du opplever at praktiske gjøremål i barnehagen hindrer deg i å gjennomføre praksisoppgavene, bør du ta opp dette med praksislærer, gjerne i en veiledningstime. Hvis dere ikke finner en løsning, kan du be om en samtale med styrer. Ta kontakt med praksis-lui@oslomeet.no ved behov.
  • Det er ikke anledning til å bruke studenter som vikarer i barnehagen så lenge studenten er under vurdering, for eksempel mellom 1. og 2. del av praksisperioder.
 • Jeg tror jeg får for lite veiledningstid. Hva er retningslinjene?

  Studenter har krav på formell veiledning i løpet av praksisperioder. Det skal være forutsigbart når veiledningen holdes, og det skal settes av tid til det. Veiledningen skal være som følger:

  • To studenter hos samme praksislærer skal sammenlagt ha 3 klokketimer formell veiledning hver uke. Det betyr en time felles veieldning, og en time individuell veiledning.
  • Studenter som er alene hos praksislærer skal ha 2 klokketimer veiledning hver uke.
 • Jeg opplever at kommuniksjonen og samarbeidet med praksislærer kan være utfordrende. Hva skal jeg gjøre?

 • Jeg opplever at den pedagogiske tilnærmingen til barna er for streng. Hva gjør jeg?

  Først bør du ta opp dette direkte med praksislærer, gjerne i en veiledningstime. Hvis situasjonen ikke bedrer seg, be om en samtale med styrer i barnehagen. Trenger du veiledning til hvordan du går frem, ta kontakt med praksis-lui@oslomet.no 

 • Jeg opplever at jeg har for lite mulighet til å ta initiativ til aktiviteter for barna. Hva gjør jeg?

  Først bør du ta opp dette direkte med praksislærer, gjerne i en veiledningstime. Hvis situasjonen ikke bedrer seg kan du be om en samtale med styrer i barnehagen. Trenger du veiledning på hvordan du kan gå frem, ta kontakt med praksis-lui@oslomet.no 

 • Kan jeg snakke om erfaringer fra praksisstedet med andre enn praksislærer?

  • Husk at du har taushetsplikt! Tenk derfor gjennom hvordan du tar opp situasjoner til diskusjon i studiesammenheng med medstudenter.
  • Tenk over grad av sensitivitet. Finnes det informasjon som er for sensitiv til at det kan diskuteres i klasserommet/med medstudenter, selv om det er anonymisert? 
  • Pass på at hverken praksissted eller enkeltpersoner kan identifiseres.
  • Dersom du har opplevd noe som er alvorlig, må du heller ta kontakt med praksis-lui@oslomet.no for å opprette en klagesak/varslingssak.